Akustik | Plejehjem

Akustik | Plejehjem

Akustik 

Der er stadigt større opmærksomhed på problemer med høje støjniveauer. Vi vil alle have det stille og roligt på arbejdspladsen, og især i vores hjem. Valg af det rette gulv, som dæmper forstyrrende lyde og støj, skaber et rarere miljø for både beboere og personale. 

Bygningsreglementet (BR18), kapitel 6.4.3 beskriver de akustiske krav til både Trinstøj, trommelyd, luftlyd og efterklangstid. 

For plejecentre er de akustiske krav opdelt efter forskellige områder, f.eks. områder til søvn og hvile, områder til dagligt samvær, rum til plejearbejde eller med særlige krav til uforstyrrethed samt øvrige områder såsom kantine, personalerum, køkken, trappeopgange mm.

Kort beskrivelse af de mest almindelige akustiske egenskaber i hver lydklasse:

Trinlyd

Med trinlyd menes der lyde i rummet, som kommer fra etagen ovenfor eller fra nærliggende rum på samme etage. På plejeområdet findes der bestemmelser for højeste tilladte niveau af trinstøj.

Trommelyd

Trommelyd er den lyd, der opstår i det rum, som man befinder sig i. Der findes ingen direkte lydniveaukrav. Det generelle krav lyder på, at ”trommelyd skal begrænses i rum, hvor flere mennesker opholder sig mere end midlertidigt”.

Efterklangstid

Den tid, det tager for en lyd at dø ud, kaldes efterklangstid. Hårde, glatte overflader som f.eks. sten og beton giver en lang efterklangstid. Lyden springer rundt i rummet mange gange, før den bliver absorberet. En blød overfladestruktur, f.eks. et tekstilgulv, giver en kort efterklangstid. Forskellene i efterklangstid på forskellige typer af kompakte vinyl- og linoleumsgulve er lille, men et akustikgulv med blød skumbagside kan forkorte efterklangstiden mærkbart. Tekstilgulve med luv har langt den bedste dæmpning af efterklangstiden for gulvbelægninger. 

Hvis du har brug for råd, er du velkommen til at kontakte os.

Relaterede artikler

Ældre person som får hjælp på et plejehjem
Gulve til plejehjem

At forlade sikkerheden i ens hjem er svært for de fleste mennesker, og derfor er miljøet på et plejehjem afgørende når vi bliver ældre.