EPD - Spørgsmål og svar

EPD - Spørgsmål og svar

Hvor finder jeg et produkts EPD på Tarketts hjemmeside?
Hvis der findes en EPD for produktet, kan du finde den på produktsiden under "Dokumenter" og i vores Dokumentationscenter.

Hvad står LCA for og hvad er det?
LCA står for "Life-Cycle Assessment" eller "Life-Cycle Analysis". En LCA er en analyse af et produkts klimapåvirkning under dets livscyklus. 

Hvad er forskellen på LCA og EPD?
En EPD er en LCA, som er certificeret af en tredjepart.

Hvad menes der med Cradle to Gate og Cradle to Grave?
”Cradle to Gate” betyder, at den udarbejdede EPD kun omfatter værdier fra de tre første trin (A1-A3) i produktets livcyklus. ”Cradle to Grave” betyder at alle relevante livscyklustrin er med, fra udvinding af råmaterialer til endelig affaldshåndtering (A1-D).

Hvad er A1-A3 og hvor finder man det?
A1-A3, også kaldet "Product stage", "Cradle to Gate" eller "Total production", er de første tre trin af et produkts livscyklus: udvinding af råmaterialer (A1), transport til fabrikken (A2) og selve produktionen (A3). Du finder information om et produkts klimapåvirkning under dets livscyklus i slutningen af EPD'en. I de fleste EPD'er opsummeres A1+A2+A3 til A1-A3.

Hvad er COekv?
CO2 ekv står for kuldioxidækvivalent og er den enhed, som EPD'er anvender for den mængde drivhusgasser, som hvert enkelt livscyklustrin bidrager med. Afhængig af den type drivhusgas, der udledes, omregnes mængden til kuldioxidækvivalenter (CO2 ekv). Ved udledning af drivhusgassen metan er den ækvivalente (dvs. sammenlignelige) værdi for kuldioxid 25. Et kg metan har altså samme klimapåvirkning som 25 kg kuldioxid.

Hvad står GWP for og hvad er det?
GWP står for Global Warming Potential og er den parameter i en EPD, som beskriver produktet klimapåvirkning gennem udledning af CO2. Enheden, som anvendes for GWP, er kg CO2 ekv.

Hvilken enhed anvender gulve for GWP?
kg COekv/m2 gulv

Kan en produktspecifik EPD give point i BREEAM?
Ja, en produktspecifik EPD kan anvendes til at få point i ”Mat02 – Life Cycle Impacts and service planning” i BREEAM.

Kan en produktspecifik EPD give point i LEED V4?
Ja, en produktspecifik EPD kan anvendes til at få point i ”MRc2 – Building Product Disclosure and Optimization – EPD” i LEED V4.

Hvordan læses -5,85E-01, 1,48E+01 eller 6,02E+00 i en EPD?
”E” står for Exponent og anvendes til at forkorte store og små tal ved hjælp af 10er-potenser. Tallet -5,85E-01 betyder -5,85 * 10-1 og bliver så -0,585, mens tallet 1,48E+01 står for 14,8. Man kan også tænke, at minustegnet i E-01 betyder, at decimaltegnet skal flyttes en plads til venstre, mens plustegnet i E+01 betyder, at decimalet skal flyttes en plads til højre. Står der E+00 skal decimaltegnet blive på sin plats, 6,02E+00 står altså for 6,02. 

Hvorfor kan det være svært at sammenligne forskellige EPD'er?
EPD'er udarbejdes efter fastlagte standarder såsom EN 15804+A1.  Dette betyder, at alle livscykklustrin i EPD'er indeholder samme type af information. Hvordan denne information udarbejdes kan dog variere. Når en EPD skabes, foretages der et antal afgrænsninger og antagelser, hvilket kan føre til, at værdierne i EPD'erne kan se forskellige ud ved forskellige produkter. Det kan f.eks. være hvilken affaldshåndtering, der finder sted, og hvor lange transportafstandene er. Der kan også anvendes forskellige databaser til estimerede værdier.

Hvorfor har Tarketts 2,5 mm linoleumsgulv en negativ værdi for kg CO2/m2 i A1-A3?
Når A1-A3 bliver negativ, hænger det sammen med vores naturlige råmaterialer i linoleum. Når naturlige råmaterialer vokser, binder de CO(fotosynteste), hvilket regnes med i en EPD's A1-trin og betyder, at A1 for vores linoleum bliver negativ. GWP for A2 og A3 er også så lav, at når vi summerer A1+A2+A3, så bliver A1-A3 stadig negativ, -0,585 kg COekv/m2 for Tarketts 2,5 mm linoleum. Vi har altså en stor andel naturlige råmaterialer i produkterne og lav udledning ved både transporten til fabrikken og produktionen.

Hvorfor har Tarketts nye EPD for linoleum bedre værdier end den gamle?
De væsentligste forskelle mellem EPD'erne er, at den nye er baseret på et "Reference Service Life” på et år i stedet for tidligere 20 år, og at den CO2, som  er bundet i de naturlige råmaterialer, er medtaget i beregningerne samtidig med, at vi har formået at reducere vores klimapåvirkning gennem flere klimavenlige investeringer. Yderligere forbedringer i forhold til den gamle er, at antagelserne er blevet opdateret i henhold til aktuelle data, hvilket har resulteret i en lavere miljøpåvirkning i flere livscyklustrin.

Vil du vide mere?

For mere information om Tarketts EPD'er, kontakt Technical Manager Jørgen Baden på jorgen.baden@tarkett.com eller +45 61 63 74 84.

Du kunne også være interesseret i:

genanvendelse af linoleumsgulv
Genanvendelse af gamle linoleumsgulve

Tarkett er de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationspild fra linoleumsgulve for at anvende det som råvare i produktionen af nye gulve.

Ny EPD for Tarketts linoleum
Ny EPD for Tarketts linoleum viser mindre CO2-udledning

Der er udarbejdet en ny EPD (Environmental Product Declaration) til Tarketts linoleumgulve. EPD’en viser, at Tarketts 2,5 mm linoleum har en negativ CO2-udledning under "Cradle to Gate" (A1-A3).