Farver påvirker indlæringen

Farver påvirker indlæringen

Farver påvirker indlæringen

Designet på skoler og andre uddannelsesinstitutioner skal opmuntre til læring og skabe et positivt uddannelsesmiljø. Farver er ikke bare dekorative – de påvirker også vores følelser og adfærd, især i de tidlige udviklingsår. 

Hukommelsen forbedres med 55-78 % hos børn, der er omgivet af deres yndlingsfarver*.


*Kilde: Cockerill, I.M. & B.P. Miller: ‘Children’s Colour Preferences and Motor Skill Performance with Variation in Environmental
Colour’ (1983)

Forskellige farver til forskellige aldre

Valget af farver i skoler og på universiteter bør tage udgangspunkt i elevernes alder, idet farver har forskellig indvirkning på forskellige aldersgrupper.

  • 0–6 år: Farver kan fungere som visuelle eller følelsesmæssige stimuli eller som signaler. Primærfarverne (rød, gul og blå) og lyse/mørke kontraster bidrager til den motoriske og mentale udvikling og opmuntrer barnet til at udforske omgivelserne. Farveopfattelsen forandrer sig med alderen.
  • 6–12 år: Barnets personlighed og identitetsfølelse bliver tydeligere. Barnet udvikler individuelle præferencer og karaktertræk (mere eller mindre indadvendt/udadvendt). Det kræver brug af en bredere farvepalet og geometriske mønstre. 
  • 12–18 år: Barnets relation til farver modnes. Unge er mere modtagelige over for farvekontraster, som kan virke stimulerende, mens harmoniske farver virker beroligende og afslappende.
  • Fra 18 år: De studerendes holdning til farver og materialer er ofte påvirket af studieretningen – de studerende på det naturvidenskabelige fakultet har ofte andre præferencer end de studerende på det humanistiske fakultet.

brug farver til at forme miljøet

Farver, mønstre og materialer kan anvendes til at definere forskellige områder og tydeliggøre deres funktion. De kan blandt andet virke stimulerende eller understøtte indlæringen.

Anbefalinger:

  • Brug farver med en følelsesmæssig effekt, der understøtter de aktiviteter, der skal foregå i lokalet (nogle farver opmuntrer for eksempel til socialt samvær, mens andre virker beroligende og øger koncentrationen).
  • I større områder kan farver bidrage til en bedre rumopfattelse, understøtte funktioner og skabe en indbydende atmosfære.
  • Brug farver til at inddele området i eksempelvis aktivitets- og studiezoner.
  • Tilpas farvernes mætning til lyset for at forhindre genskin og forebygge øjentræthed.

Læs mere om farvernes og materialernes betydning for indlæringen i Tarketts omfattende europæiske studie 

Gulv til skoler

Opfattelsen af, hvordan man bedst underviser og støtter børn og unge i løbet af deres skolegang, har udviklet sig betydeligt i de seneste år. uddannelsesinstitutioner bliver ikke længere bedømt ud fra de uddannelsesmæssige resultater alene.