Fremtidens gulvlæggere skal lære at tænke bæredygtigt

Fremtidens gulvlæggere skal lære at tænke bæredygtigt

Med helt nye uddannelsestiltag vil Gulvskolen sørge for, at bæredygtigt byggeri og genanvendelse kommer helt ind under huden på skolens elever. Med fokus på genanvendelse i praksis har Gulvskolen påbegyndt en rejse henimod mere bæredygtige løsninger i byggebranchen. Tarketts ReStart-program til indsamling og genanvendelse af gamle gulve og installationsspild skal være en af brikkerne i det nye, grønnere fokus.

Som landets eneste uddannelsessted for gulvlæggere har Gulvskolen i Viborg besluttet sig for at være med helt i front, når det gælder udviklingen inden for bæredygtigt byggeri. For dem er det afgørende, at den nye generation af gulvlæggere fra start får en forståelse for, hvor materialerne kommer fra, hvad de er lavet af, og hvordan de kan tages ud og genanvendes. På den måde uddannes fremtidens gulvlæggere til at tænke grønnere i hele processen.

Tarkett har, som en af de store gulvproducenter i Danmark, fokuseret på bæredygtige gulvløsninger gennem mange år. Det har derfor været helt naturligt for dem at indgå i et samarbejde med Gulvskolen, hvor de kan være med til at give eleverne en forståelse for arbejdet med bæredygtighed i praksis – både i forhold til materialevalg og genanvendelse.

– Vi prøver at implementere en filosofi hos eleverne om, at der ikke skal bæres noget ind i et byggeri, som ikke kan tages ud og genanvendes på et senere tidspunkt, forklarer Jesper Krogh, underviser på Gulvskolen og tilføjer:

– Tidligere har vi smidt materialer fra op mod 50 badeværelser ud om året, der er endt som en enorm mængde affald. Nu har vi fået alternativer fra bl.a. Tarkett, som er langt mere miljøvenlige og meget nemme at håndtere i praksis.

Fokus på genanvendelse i praksis

Som et led i samarbejdet benytter eleverne på Gulvskolen sig blandt andet af Tarketts ReStart-program til indsamling af gamle vinylgulve og installationsspild fra elevernes projekter. Hvor overskudsmateriale tidligere blev indsamlet og sendt til forbrænding, bliver det nu indsamlet i big bags og returneret til Tarkett, der genanvender materialerne som råvarer i produktionen.

Eleverne sorterer selv materialet i forskellige big bags og lærer om processen bag ReStart-programmet gennem videoer og dialog på uddannelsen. På den måde får de en forståelse for hele processen fra indsamling til bearbejdning, genanvendelse og produktion af nye gulve.

– For os er det vigtigt, at de unge forstår, hvordan de kan være med til at spare ressourcer og mindske klimaaftrykket ved at vælge de rigtige materialer og sørge for, at de bliver genanvendt, forklarer Jesper Krogh.

Mere bæredygtig tankegang blandt eleverne

Jesper Brix er en af de elever, som under sin uddannelse har været med til at indsamle gulvmaterialer til genanvendelse. Med svendeprøven lige om hjørnet er han ikke i tvivl om, at det giver mening fortsat at have fokus på miljøet i sit fremtidige arbejdsliv som gulvlægger.

– Vi er nødt til at tænke på bæredygtighed og genanvendelse i vores arbejde, hvilket Tarketts ReStart-program giver os mulighed for. Det er godt at vide, at der er en anden mulighed end at sende gamle gulve til forbrænding. Det sparer ressourcer at lade Tarkett genanvende materialet til at producere nye gulve. Den mulighed vil jeg også være opmærksom på fremover, fortæller Jesper Brix.

Målet er et mere bæredygtigt byggeri

De udlærte gulvlæggere, som kommer på Gulvskolen for at få efteruddannelse, bliver også gjort opmærksomme på mulighederne for at indsamle og genanvende gulvmaterialer. Gulvskolen ser det nemlig som en vigtig opgave at forsøge at drive byggebranchen henimod mere bæredygtige løsninger.

– Det tager tid at ændre holdninger og vaner, men vi forsøger at få en diskussion i gang med gulvlæggerne, så vi kan gøre dem opmærksomme på, at det er blevet nemt at genanvende gulve, siger Jesper Krogh.

”Grøn Gulvlægger” på vej

For at sætte yderligere skub i den bæredygtige tankegang hos fremtidens gulvlæggere planlægger Gulvskolen lige nu et nyt tillæg til uddannelsens hovedforløb med navnet ”Grøn Gulvlægger”. Her vil der i endnu højere grad blive stillet krav til elevernes brug af materialer og deres forståelse for arbejdet med bæredygtighed i praksis. Som en del af uddannelsen overvejer Jesper Krogh bl.a. ekskursioner til Tarketts fabrikker, der kan give eleverne mulighed for at opleve bæredygtig produktion på nærmeste hold.

– Lige nu arbejder vi på at definere det præcise indhold i uddannelsen. Vi er i forvejen rigtig langt med vores bæredygtighedsfokus, og med uddannelsen ”Grøn Gulvlægger” tager vi endnu et skridt i den rigtige retning, slutter Jesper Krogh.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Tarkett, hvis du vil vide mere om samarbejdet med Gulvskolen og mulighederne med Tarketts indsamlingsprogram ReStart®.

Du kunne også være interesseret i:

Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart
Tarkett ReStart®

Tarketts ReStart-program er cirkulær økonomi i praksis. Vi indsamler installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve.

Tarkett genanvender gulve fra IKEA
Tarkett og IKEA går sammen om unikt cirkulært gulvprojekt

Da varehuset IKEA i Kongens Kurva i Sverige blev renoveret valgte man at afmontere 10.000 kvadratmeter gamle gulve og returnere dem til Tarketts fabrik til genanvendelse.