Hygiejne og rengøringsøkonomi

Hygiejne og rengøringsøkonomi

Tarkett gulve til har nogle af markedets laveste livscyklusomkostninger. Takket være deres unikke overflade kan du opnå betydelige besparelser på rengøring og vedligeholdelse. Her kan du lære mere om gulve og rengøringsøkonomi. 

Rengøring og omkostninger på plejehjem

Undersøgelser viser, at rengøringsomkostningerne for et gulv er 10 gange højere end indkøbsomkostningerne. Vi ved også, at rengøring er en af de største omkostningsposter i ejendomsbudgettet på et plejecenter, og at gulve i offentlige miljøer som regel bliver udskiftet efter 20 år.

Rengøringsøkonomi og hospitalsgulve

Undersøgelser viser, at rengøringsomkostningerne for et gulv er 10 gange højere end indkøbsomkostningerne.

Hygiejne og pletresistens

I sundhedssektoren er der høje krav til hygiejne. Gulvbelægninger, der kan føres op i hulkehl og svejses i samlingerne er at foretrække. Tarkett produkter til miljøer inden for sundhedssektoren fremmer ikke bakterievækst.

Pleje og vedligeholdelse af gulve

Her kan du læse om hvordan du skal pleje og vedligeholde dit gulv.

Lavest mulige omkostninger i levetiden

Gulvet er en del af en helhed, og hvert eneste gulv indgår i en større sammenhæng. Et gulv skal fungere på de mest forskelligartede steder, det skal opfylde mange forskellige anvendelseskrav og desuden er det fundamentet for indretning og design.

En god rengøringsøkonomi

Hygiejniske og vedligeholdte bygninger spreder ikke alene glæde i ethvert uddannelsesmiljø, de bidrager også positivt til brugernes helbred og velvære.

Hygiejne og resistens over for pletter på plejehjem

På et plejecenter skal man stille høje krav til hygiejnen. Miljøet er vigtigt, da mange af beboerne har et skrøbeligt helbred og er modtagelige over for infektioner.

Hygiejne og pletmodstand på hospitalsgulve

En overflade, som er tæt og plang, og som tåler rengøringskemikalier, skaber forudsætningen for et hygiejnisk miljø. Pletmodstand og kemikalieresistens er både vigtigt for hygiejnen og for, at overfladen kan fremstå frisk i lang tid.