iQ Surface gulv på hospital

Gulve til hospitaler og plejehjem

Der er mange faktorer at være opmærksom på, når du skal vælge gulve til hospitaler og plejehjem.

Vælg et gulv, som skaber trygge rammer for patienter og ældre og samtidig opfylder kravene til rengøringsvenlighed, kemikalieresistens og slidstyrke. Med Tarketts gulve til hospitaler og plejehjem kan du opnå betydelige besparelser på rengøring og vedligeholdelse. Gulvenes unikke overfladebehandling betyder, at de har nogle af markedets laveste livscyklusomkostninger.

Infektions- forebyggelse og gulve | IPC

Covid-19-pandemien har bidraget til et øget fokus på infektionskontrol- og forebyggelse på hospitaler og plejehjem for at modvirke infektioner og antibiotikaresistens. Valget af gulv- og vægmaterialer af afgørende, når du skal skabe effektive rengøringsrutiner.

Forstå demensvenligt design med Tarketts VR-briller

Når du skal designe et hjem, som er tilpasset personer med demens, kræver det en stor viden og forståelse for, hvordan en demente oplever verden i forhold til en person uden demens. Tarketts innovative VR-briller kan hjælpe dig med at se verden med den dementes øjne.

White Paper: Design miljøer, der understøtter ældreomsorg og demens

Med vores White Paper ”Designing supportive care homes for aged care and dementia” håber vi at kunne bidrage til større velvære inden for ældreplejen. Det er baseret på feltstudier og interviews med beboere, pårørende, personale og behandlere på plejecentre samt med arkitekter og forskere inden for ældrepleje.

Rengøring og omkostninger på plejehjem

Undersøgelser viser, at rengøringsomkostningerne for et gulv er 10 gange højere end indkøbsomkostningerne. Vi ved også, at rengøring er en af de største omkostningsposter i budgettet for et plejehjem, og at gulve i offentlige miljøer som regel bliver udskiftet efter 20 år.

Rengøringsøkonomi og hospitalsgulve

Undersøgelser viser, at rengøringsomkostningerne for et gulv er 10 gange højere end indkøbsomkostningerne.

Hygiejne og pletresistens

I sundhedssektoren er der høje krav til hygiejne. Gulvbelægninger, der kan føres op i hulkehl og svejses i samlingerne er at foretrække. Tarkett produkter til miljøer inden for sundhedssektoren fremmer ikke bakterievækst.

Hygiejne og resistens over for pletter på plejehjem

På et plejecenter skal man stille høje krav til hygiejnen. Miljøet er vigtigt, da mange af beboerne har et skrøbeligt helbred og er modtagelige over for infektioner.

Hygiejne og pletmodstand på hospitalsgulve

En overflade, som er tæt og plang, og som tåler rengøringskemikalier, skaber forudsætningen for et hygiejnisk miljø. Pletmodstand og kemikalieresistens er både vigtigt for hygiejnen og for, at overfladen kan fremstå frisk i lang tid.