Design og gulve til skoler

Design og indretning af skolemiljøer

Skoler ses i dag som arbejdspladser, som skal opfylde kravene til et godt arbejdsmiljø og understøtte elevernes udvikling. 

Dit valg af design og indretning er afgørende for elevernes mentale og fysiske trivsel, når de er i skole. Det er også vigtigt, at gulvene er lette at rengøre, har gode brandegenskaber, reducerer forstyrrende støj og har god gangkomfort.

Gulve til skoler

Skolerne forventes at bidrage til elevernes personlige udvikling og hjælpe dem med at blive ansvarsfulde voksne individer. Samtidig er skolen en arbejdsplads, som skal leve op til kravene om et godt arbejdsmiljø.

Farver påvirker indlæringen

Farver på skoler og uddannelsesinstitutioner er ikke blot dekorative – de påvirker børn og unges følelser og adfærd og kan være med til at stimulere og understøtte indlæringen.

En god rengøringsøkonomi

Velholdte skolebygninger bidrager positivt til elevernes sundhed. Derfor er det vigtigt at vælge et gulv med høj slidstyrke, som er nemt at rengøre og vedligeholde – uden for høje omkostninger.

Et tilgængeligt skolemiljø

Indretning af skolemiljøer skal tilgodese til mennesker i alle aldre og også inkludere personer med nedsat syn eller bevægelsesevne. Lys og farvekontraster kan gøre det nemmere at finde vej mellem forskellige lokaler

Design til fremtidens skole

Indbydende og lettilgængelige skoler bidrager til at styrke elevernes trivsel, sundhed og indlæring. Derfor har arkitekter og designere fokus på god belysning og slidstærke og sunde materialer.

Lyset er vigtigt for præstationsevne og velvære

Et godt lysmiljø på skolerne er vigtigt for, at eleverne føler sig tryghed og kan præstere optimalt. Samtidig bidrager en god belysning til et bedre socialt miljø og færre forstyrrelser i klasselokalet.

Mindre støj forbedrer studiemiljøet

For meget støj i klasseværelset forstyrrer elevernes koncentration og indlæring. Derfor er det vigtigt at fokusere på akustik, så både elever og lærere har de bedste forudsætninger for at trives og præstere.

Godt indeklima forbedrer sundheden

Luften inde kan være op til fem gange mere forurenet end ude på grund af bl.a. støv og allergener, hvilket udgør en stor risikofaktor ift. udvikling af astma. Derfor er indeluft og indeklima vigtige fokusområder, når det gælder elevernes sundhed.