Kort information om trinstøj

Kort information om trinstøj

Trinstøj er den lyd der kommer gennem etagedækket eller via flangetransmission gennem gulvet fra andre rum i samme niveau.

Den rette gulvbelægning kan mindske både trinstøjen og trommelyden. Sænkelsen af trommelydsniveauet kan dermed være med til, at sænke det almene luftlydniveau i rummet. 

Når lyd bliver til støj er det ofte generende. Støj er sjældent hørerskadende, men støjen er ofte gererende og skyldes normalt en dårlig akustik i arbejdsrummet, bl.a. i laboratorier, vaskerier og køkkener.

Støj kan være generende, når den ikke ”tjener til formålet” for den person der udsættes for støj. Støj fra lokalet og uvedkommende støj udefra er generende, især når arbejdet kræver ro og koncentration. Støj kan i sig selv være psykisk belastende og kan desuden forværre en i forvejen psykisk belastende tilstand.

Hvilke krav er gældende

Bygningsreglementet (BR10), kapitel 6 beskriver de akustiske krav.

Bygningsreglementet (BR10), kapitel 6.4.3:
For bygninger til andre formål, herunder kontorbygninger, hospitaler, lægehuse og klinikker, bør der i hvert enkelt tilfælde opstilles projektspecifikke lydbestemmelser til opfyldelse af kravene til de akustiske indeklima.

Hvordan forbedres de akustiske forhold

Akustikken kan forbedres ved at anbringe lydabsorberende materialer i lokalet, fx på loft, vægge, gulv eller som fritstående skærme. Det absorberende materiale behøver ikke nødvendigvis at dække hele lofts- eller vægfladen.

  • Arbejdstilsynet opstiller en række forslag til hvordan man forbedre de akustiske forhold og støjgener på hospitaler samt beskriver de almindelige kilder til støjproblemer. (AT-vejledning A.1.16)
  • SBI-anvisning 216 opstiller projekteringsforslag til bl.a. hospitaler, lægeboliger og klinikker.

Sådan påvirker gulvbelægninger akustikken

Trinstøj:
Lyden af ​​fx trin, bankelyde og skraben af stole, der høres i et rum, og som kommer fra etagen ovenover, eller via flangetransmission fra andre rum, kaldes trinstøj. En gulvbelægning med skumbagside dæmper lyden i nedadgående retning og giver en god trinstøjsreduktion sammenlignet med et rent betongulv. Man kan lidt forenklet sige, at jo mere skum, desto bedre trinstøjdæmpning. Under trægulve og laminatgulve, der monteres svømmende, udlægges normalt et skumunderlag som forbedrer trinstøjsdæmpningen. Tarkett tester og beskriver trinstøjdæmpning for alle vores gulvprodukter til erhvervsområder. I tabellen nedenfor kan du se nogle eksempler.

Mere om akustikberegninger

Kravene om trinstøj i SBI-anvisning 217 udtrykkes som L’n,w, som er det vægtede, standardiserede trinstøjniveau i bygningen. Man udtrykker således trinstøjkravet som en parameter, der er knyttet til det færdige byggeri – og ikke som et krav til for eksempel overfladebelægningen. Det indebærer, at konstruktøren og/eller planlæggeren skal have kendskab til, hvordan bygningskonstruktionen påvirker støjniveauet (f.eks. gulvplader, tykkelse, ophængning, rum volumen osv.) samt gulvbelægningens trinstøjdæmpning for at kunne beregne trinstøjniveauet i rummet.

I mange tilfælde kan dette gøres ved hjælp af tommelfingerregler og etableret praksis. Som et eksempel kan nævnes, at en 200 mm betongulvplade i sig selv kan give et trinstøjniveau omkring 72 dB. For at komme ned på 58 dB i rummet nedenunder kræves der en belægning, der absorberer mindst 14 dB (72 – 14 = 58).  Hvis pladen er tyndere, kræves en overfladebelægning med bedre trinstøjdæmpning. 1 cm tyndere betonplade reducerer pladens egen dæmpning med cirka 1 dB.  Hvis pladen i eksemplet kun er 160 mm tyk, kræves der således en belægning, der dæmper 18 dB (76 – 18 = 58). 

NB: ovenstående er kun et eksempel.

Ved høje krav og specielle gulvpladekonstruktioner skal der benyttes avancerede beregningsprogrammer (f.eks BASTIAN). Til sådanne beregninger kræves fuldstændige prøvningsrapporter fra gulvproducenten med oplysninger om trinstøjniveauer ved mange forskellige frekvenser, såkaldte tertsbåndmålinger. Tarkett afgiver sådanne beregningsgrundlag for vores gulvprodukter efter anmodning og uden omkostninger.

 

Mere om hvordan man måler akustiske egenskaber for gulve

Trinstøjsforbedring testes i henhold til DS-EN ISO 140-6 (laboratorium – banevare og plader), DS-EN ISO 140-8 (laboratorium – svømmende gulv) eller 140 –7 (bygninger) og vurderes i henhold til DS-EN ISO 717-2. Ved målingen benyttes et hammerapparat, der slår mod et betongulv med standardiserede dimensioner. På etagen nedenunder placeres en mikrofon, med hvilken man måler støjniveauerne ved flere forskellige frekvenser. Resultatet rapporteres som en vægtet forskel mellem støjniveauerne med hhv. uden overfladebelægning, den såkaldte vægtede trinstøjforbedring (DLw ).

Værdien for trinstøjforbedringen giver et godt indtryk af gulvets dæmpningsevne og kan i mange tilfælde bruges til at vælge det rette produkt, så byggeriets trinstøjkrav bliver opfyldt. Man bør dog være opmærksom på, at reduktionsværdien gælder for laboratoriemåling på standardiseret betongulv. Ved gulvplader med stor spændvidde, afvigende pladetykkelse eller plader, der ikke består af massiv standardbeton, kan det være nødvendigt at lave nøjagtige beregninger ved hjælp af særlige akustikprogrammer. Her kræves der resultater fra de enkelte frekvensmålinger som input. Sådanne oplysninger kan tilvejebringes for de fleste af Tarketts gulvprodukter.

 

Eksempler på trinstøjsdæmpning

Træ
14 mm på 2 mm Tarkofoam II
14 mm fuldlimet

ca. 17 dB
-14 dB
Linoleum
Veneto 2,5 mm på Elafono
Akustik 3,8 mm

ca. 14 dB
18 dB
Homogene vinylgulve
iQ Granit 2,0 mm
iQ Granit Akustik

< 4 dB
16 dB
Heterogene vinylgulve
Acczent Excellence 70
Acczent Compact

13 dB
5 dB