Kort information om trommelyd

Kort information om trommelyd

Om trommelyd

Akustikspørgsmålene bliver mere og mere interessante, og en akustisk egenskab, som bliver mere og mere aktuel, er gulvets trommelydsegenskaber. Til forskel fra trinlyd, som er lyden af gangtrafik i rummet over os, beskriver trommelyden, hvor kraftig lyden er i det rum, som vi går i.

Mangler der krav og standarder?

Der findes ingen danske standarder eller kvantitative krav i forbindelse med trommelydsegenskaber, og i resten af Europa står det også relativt sløjt til, hvad angår metoder til måling af trommelyd.

Der findes dog en fransk standard for måling af trommelyd: NF S 31-074. Den ligner trinlydsmålingen EN ISO 140-8 (dvs. en maskine med små hammere som banker på gulvet) med den forskel, at man måler lyden (dvs. placerer mikrofoner og måleudstyr) i samme rum som apparatet (og ikke i etagen nedenunder).

Hvis apparatet placeres på et standard betongulv, og samme lydtryk måles over et stort frekvensspektrum, opnås værdien 78 dB.

Hvis måleudstyret i stedet placeres på fx Accent Wood (lagt på samme betongulv) bliver resultatet 74 dB.

Man kan beregne reduktionen/dæmpningen på grund af gulvmaterialet vha. EN ISO 717/2 (på samme måde som for trinlyd). I praksis er det blot at trække "gulvværdien" fra "betonværdien". Reduktionen i eksemplet ovenfor bliver således 4 dB.

CEN arbejder på at finde en europæisk standard for måling af trommelyd, der bl.a. bygger på den franske metode, som vi ofte anvender på vores datablade. Der findes desuden en svensk teknisk rapport, SIS TR 15:2008, som ligner den franske standard ovenfor.

Trods manglende standarder for måling, så er der forsøg i gang for at styre trommelydniveauet i frem for alt offentlige lokaler. Den seneste udgave af SS 25268 (Lydklassificering i offentlige miljøer) nævner, at "trinlyd i selve rummet skal begrænses på steder, hvor flere personer opholder sig mere end kortvarigt".

Træ- og laminatgulve "trommer" mest

Målemetoden ovenfor kan anvendes til alle typer gulvmateriale. Træ- og laminatgulve, der lægges på løs skum, giver normalt trommelydniveauer i størrelsesordenen 90 dB, som er en højere værdi end en ren betonflade. Det betyder, at ”reduktionen” bliver negativ, i dette tilfælde -12 dB.

Det er et kendt fænomen blandt producenter af laminat- og trægulve, og de arbejder i dag ihærdigt på at produktudvikle, så trommelyden fra disse produkter reduceres.

Der kan fx anbringes smarte akustikbelægninger på bagsiden af træ- og laminatgulve for at reducere trommelydsværdierne, så de kommer ned i nærheden af en ren betonflade. Hvis et sådant produkt opnår et trommelydniveau på fx 85 dB (dvs, en ”negativ dæmpning” på -7 dB), kan man roligt sige, at produktet reducerer trommelyden med 5 dB (90 minus 85) sammenlignet med et tilsvarende "ikke-akustik-produkt" lagt på almindeligt 2 mm skum.
”Sone” til laminatgulve Foreningen af europæiske producenter af laminatgulve, EPLF, har udviklet en ny metode til bedømmelse af trommelydniveauet i enheden ”Sone” (metode nr. EPLF 021029-3). Det er en "psykoakustisk" metode, der bedre end andre metoder tager hensyn til, hvordan vi mennesker oplever forstyrrende lyd – til forskel fra tidligere metoder, som er mere "teknisk-akustiske". I Sone-systemet sammenlignes det målte lydniveau med et standardgulv, og værdien angives dels som en procentsats samt en klassificering, hvor en høj værdi er et mere stille gulv, fx SL10, som er et gulv med lille trommelydsdæmpning, og SL30, der er et gulv med god dæmpning af lyd i rummet.

Metoden anvendes i dag af flere producenter (inkl. Tarkett), og meget taler for, at Sone-systemet om nogle år bliver standarden også for andre typer gulvmateriale (vinyl, træ osv.).

Trommelydsreduktion – nogen eksempler

Trægulve
14 mm trægulv på 3 mm cellfoam -14 dB
Viva! 8,5 mm på 2 mm Tarkofoam -10 dB

Laminatgulve
7 mm laminatgulv på løst skum SL10
Sound Logic SL20
Smart SRS SL30

Linoleumsgulve
Veneto 2,0 mm på Elafono +9 dB
Veneto 2,5 mm på korkfiltpap +12 dB

Homogene vinylgulve
Eminent , Granit, Optima m fl 0-4 dB
Granit Acoustiflor +15dB

Heterogene vinylgulve
Acczent Compact 0-4 dB
Acczent Akustik - +15 dB