Mindre støj forbedrer studiemiljøet

Mindre støj forbedrer studiemiljøet

Mindre støj forbedrer studiemiljøet

Det er påvist i studier, at støj og larm påvirker børns taleopfattelse og høreforståelse i meget højere grad end hos voksne. Larm og dårlig akustik er også det største arbejdsmiljøproblem på arbejdspladserne i dag, og det påvirker i høj grad lærerne og det øvrige personale i deres daglige arbejde. Det er derfor vigtigt at sænke støj og larm i skolemiljøet, så både elever og lærere har gode forudsætninger for at lære og undervise.

Eleverne skaber selv en hel del larm i klasselokalet, men der kommer også støj fra fødder og stole på overetagen eller fra nærliggende fællesrum. Det er afgørende for elevernes koncentrationsevne, at der er et afdæmpet lydniveau i studiemiljøerne, såsom klasseværelset, forelæsningslokalet og biblioteket. Selv på gangene og i kantinen er det en god idé at holde støjniveauet nede for at skabe en rolig og rar atmosfære.  skolor

Et roligt klasseværelse med 30 elever genererer en lyd på ca. 50 dB. Det betyder, at læreren skal tale ved et lydniveau på 65 dB for at blive hørt*. 

Forståelsen falder med op til 70 % i et miljø med megen larm, fordi det både forstyrrer koncentrationen og indlæringen. **

*Kilde: Paul McCarty and Jack Rollow’s 2005 Los Angeles Unified School District (LAUSD) study
**Kilde: AFT = American Federation of Teachers

Dæmp støj i rummet (trommelyd)

Hver gang nogen skraber fødderne eller en stol hen over gulvet eller taber en ting på gulvet, er det med til at skabe uro i rummet og forstyrre de studerendes arbejdsro. Denne form for støj kaldes for trommelyd.
 

Anbefalinger

Overfladebelægningen på gulve, vægge og lofter kan absorbere støj i rummet, så miljøet bliver mere roligt, og koncentrationsevnen bliver bedre. 

  • Vælg et blødt gulv frem for klinker. Klinker reflekterer lyden og skaber dermed mere støj i rummet, hvorimod et blødt gulv absorberer lyden og bidrager til et mere behageligt miljø
  • Vælg et linoleums- eller vinylgulv i klasse A < 65 dB (NFS31-074) i de mest støjende områder
  • Vælg et tekstilgulv med høj lydabsorbering (ISO 354) i åbne områder, såsom forelæsningslokaler og biblioteker. Tekstilgulve er generelt set velegnede i de fleste åbne områder på skoler og andre uddannelsesinstitutioner.
  • Brug af trinlydsdæmpende linoleums- eller vinylgulv på borde og bænke kan også reducere trommelyd en del.

 

Dæmp støj fra tilstødende rum (trinlyd)

Støj fra overetagen, tilstødende gangarealer og nærliggende klasselokaler øger det omgivende støjniveau, også kaldet trinlyd. 

Anbefalinger

  • Gulve med akustisk bagside mindsker trinlyden betydeligt.
  • Vælg et gulv med god modstandsevne over for nedtrykning og god lyddæmpning for at mindske trinlyden og samtidig reducere risikoen for, at stole og borde skader gulvet.

Reducer ekkoet i rummet (efterklangstiden)

Efterklangstiden er et udtryk for genklangen eller ekkoet i et rum og måles i sekunder. Hvis efterklangstiden er for lang, er det svært at opfatte, hvad andre personer siger. Det er svært at beregne efterklangstiden for et gulv, men vinylgulve med skumbagside giver en noget kortere efterklangstid end et vinylgulv uden skumbagside. Den bedste dæmpning opnås med et tekstilgulv.

 
Gulvtype Trommelyd Trinlyd

TRÆGULV

14 mm trægulv på 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II
14 mm trægulv nedlimet

 

-14

-9

 

+17

+14

 

LINOLEUMSGULV

Acoustic xf² 3,8 mm

+13 +18

 

HOMOGENT VINYLGULV

iQ Granit Acoustic

+14 +15

 

HETEROGENT VINYLGULV

Tapiflex Excellence

+13 +19

 

TEKSTILGULV

Desso AirMaster

+15 +25

 

SPORTSGULV

Omnisports Training (punktelastisk gulv)

Omnisports PurePlay (punktelastisk gulv))

Multiflex M (overfladeelastisk gulv)

Lumaflex Duo Reference Multi-use  (kombinationsgulv)  

 

+13

+13

-8

+5

 

+21

+24

+20

+22

 

Tabellen viser forbedring (+) eller forværring (-) målt i decibel.

Gulv til skoler

Opfattelsen af, hvordan man bedst underviser og støtter børn og unge i løbet af deres skolegang, har udviklet sig betydeligt i de seneste år. uddannelsesinstitutioner bliver ikke længere bedømt ud fra de uddannelsesmæssige resultater alene.