Om esd-gulve eller elektrisk afledende gulvmaterialer

Om esd-gulve eller elektrisk afledende gulvmaterialer

Ledende og afledende

Elektriske felter og ladninger opbygges i samme øjeblik genstande skilles fra eller gnides mod hinanden, fx når du går, eller når du sidder på en stol. Det kan også være i andre hverdagssituationer, hvor du tager fat i plasticmapper eller anvender tape. Når du går på et tæppe, kan der oplades op til flere tusind volt, og udladningen kan ske, når du tager i et dørhåndtag af metal. De ”elektriske stød” ved udladningen er ubehagelige, men ufarlige for mennesker. Den elektrostatiske udladning kaldes også ESD, som står for Electro Static Discharge på engelsk.

Statisk elektricitet kan anvendes kontrolleret til mange positive formål, fx til filtrering af røggasser og ved lakering. I ukontrolleret form giver den derimod anledning til problemer, fx i forbindelse med moderne elektronik. Den elektrostatiske ladning og udladning udgør en stor risiko, når følsomme komponenter, kredsløb eller andre ubeskyttede enheder skal håndteres, transporteres, lagres, fremstilles eller afprøves.

Også inden for sygehusvæsnet (operationsstuer), den kemiske industri og sprængstofsindustrien stilles der krav om elektrisk afledende gulve. Her gælder det om at forhindre, at følsomme elektroniske apparater påvirkes, at forebygge gnistdannelse eller at undgå det ubehag, som en elektrostatisk udladning er.

Standarder for el-afledende gulve

Et godt, elektrisk afledende gulvmateriale leder statisk elektricitet væk og genererer så lave spændinger som muligt ved gående trafik.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) tester og udsteder ESD-godkendelser til de produkter, der er egnet i forbindelse med fremstilling af elektronik og transport af ESD-følsomme komponenter. Tarketts gulvprodukter iQ Toro SC og iQ Granit SD er ESD-godkendt.

I standarden DS-EN 14041:2004 inddeles et gulvmateriales elektriske egenskaber vha. måling af R (resistans) iht. målemetode EN 1081:

Ledende gulvmaterialer: R≤106 W (t ex iQ Toro SC)
Ledende dissipative gulvmaterialer: R≤109 W (fx iQ Granit SD) Jo lavere resistansværdi R, desto bedre er afledningsevnen.
Antistatiske gulvmaterialer udgør en tredje gruppe. Her måles ikke resistansen i gulvmaterialet, men der udføres en opladningstest jf. målemetode EN 1815, hvor forsøgspersonen med standardsko og -gangstil går hen over testmaterialet. Kravet til opladningen er < 2 kV (dvs. mindre end 2000 Volt).
 
Homogene produkter fra Tarketts standardprogram fx iQ Eminent, iQ Granit och iQ Optima, klarer dette krav ved lægning på betonunderlag.

 

Om lægning af iQ Granit SD og iQ Toro SC

Tarketts elektrisk afledende gulvmaterialer er forsynet med el-ledende, sort bagside, der letter monteringen, idet der kan anvendes traditionel gulvlim. Vær dog opmærksom på, at ledende lim påføres kobberbånd for at sikre kontakt med bagsiden. Generelt vil det oftest være tilstrækkeligt med et kobberbånd på tværs af panelernes længderetning i et størrelsesmæssigt normalt rum. Se den detaljerede lægningsvejledning.

OBS! Ved lægning af fliser, skal der dog anvendes permanent elektrisk afledende lim.

iQ Toro SC er desuden overfladebehandlet med en elektriskt afledende PUR, som forbedrer produktets vedligeholdelsesegenskaber.