Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Hos Tarkett tager vi beskyttelse af dine personoplysninger seriøst. Denne privatlivspolitik  forklarer, hvordan vi indsamler og anvender dine Data i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Du bedes også læse vores Cookiepolitik.

 

Hvem er registeransvarlig for dine data?

Tarkett  A/S er en registeransvarlige for dine data, som beslutter hvordan dine data behandles, er Tarkett  A/S, registreret i handels- og selskabsregistret i København under nummer 79203718, med registreret kontoradresse på: Tarkett A/S, Kongelysvej 2, DK-2640 Hedehusene (herefter omtalt som “Tarkett”).

Når der i denne Privatlivspolitik henvises til “vi”, “vores” eller “os” nedenfor, skal det betyde Tarkett A/S.

 

Hvad gælder denne Privatlivspolitik for?

Denne privatlivspolitik gælder for alle dine Data, der er indsamlet af Tarkett, enten gennem Tarketts hjemmeside eller på anden vis.
Tarketts hjemmeside eller programmer kan indeholde links til hjemmesider i vores partnernetværk og/eller associerede selskaber. Bemærk venligst, at disse hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker, og vi påtager os intet ansvar for disse politikker.
Denne Privatlivspolitik kan blive løbende opdateret. Se venligst den seneste version online.

 

Hvilke data indsamler vi fra dig?

Vi kan indsamle Data, som du leverer til os gennem forskellige kanaler, herunder hjemmesider, sociale medier, arrangementer, telefonkontakter, e-mail eller andet. Sådanne Data kan omfatte:

 • identifikationsoplysninger (f.eks. navn, efternavn, fødselsdato).
 • kontaktoplysninger (f.eks. postadresse, e-mailadresse, telefonnummer).
 • stillingsbetegnelse i din virksomhed, hvis du agerer i en professionel sammenhæng.
 • poster over korrespondance med Tarkett og besvarelser af vores undersøgelser.

Vi vil eventuelt også indsamle dine Data via automatiske metoder, herunder cookies og andre registreringsenheder. Bemærk venligst, at din IP-adresse aldrig vil blive brugt til at identificere dig som fysisk person, men den vil gøre det muligt for os at fastlægge, hvilken by du opretter forbindelse fra. Se vores Cookiepolitik for at få flere oplysninger.
Vi kan anskaffe dine Data fra eksterne kilder, f.eks. fra tredjepartsvirksomheder eller offentligt tilgængelige kilder. Denne Privatlivspolitik gælder for alle disse Data, og vi vil, når det er muligt, informere dig om, fra hvilken kilde vi har anskaffet dem.

 

Til hvilke formål vil vi bruge dine Data?

Vi bruger primært dine Data med det formål at styre vores relationer til kunder/kundeemner, især under:

 • behandling af ordrer og levering af produkter.
 • reaktion på dine anmodninger.
 • håndtering af produktkrav.
 • afsendelse af nyheder og information til dig om vores produkter, som kan have din interesse.
 • administration af loyalitetsprogrammer.
 • afvikling af undersøgelser for at forbedre vores tjenester og produkter.
 • organisering af konkurrencer.
 • generering af statistik til marketinganalyse.

Vi vil evt. behandle dine Data til andre specifikke formål, som vil blive oplyst på tidspunktet for indsamlingen af Data

 

På hvilke juridiske grundlag vil vi bruge dine Data?

Angående formålet bliver dine Data behandlet af følgende juridiske grunde:

 • Når det er påkrævet for opfyldelsen af en kontrakt, vi har indgået med dig
 • Når det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, herunder:
  - netværks- og informationssikkerhed for at beskytte dine Data mod tab,
     skade eller uautoriseret adgang.
  - vurdering af vores tjenester gennem optagelser af opkald til vores
     kontaktcentre.  direkte markedsføring (når vi ikke anskaffer dit samtykke).
 • Når det er nødvendigt for at overholde en lovpligt, især for at assistere en offentlig myndighed eller undersøgelse.
 • Hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til specifikke og fastlagte formål.

 

Hvor opbevarer vi dine Data?

Dine Data opbevares enten i vores database eller i databasen hos vores tjenesteudbydere.
Grundet den internationale udstrækning af Tarkett Group, og for at kunne optimere kvaliteten af vores tjenester, kan dine Data bliver overført til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS”). I så fald vil vi benytte passende juridiske sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at dine Data vil blive håndteret i overensstemmelse med vilkårene i denne Privatlivspolitik.
Hvis du ønsker en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger eller oplysninger om, hvor du kan få adgang til disse dokumenter, kan du sende os en skriftlig anmodning som anført i afsnit 10 i Privatlivspolitikken.

 

Hvordan skaber vi sikkerhed og fortrolighed for dine Data?

Tarkett tager sikkerheden af dine Data seriøst. Derfor benytter vi passende tekniske og organisatoriske midler til at undgå, i videst mulige omfang, enhver tilfældig eller ulovlig destruktion, bortskaffelse, ændring eller uautoriseret adgang.

 

Hvor længe vil vi opbevare dine Data?

Vi vil opbevare dine Data så længe, som det er nødvendigt for at opfylde det formål, til hvilket de blev indsamlet, inden for de grænser, der er fastsat i gældende lov. I visse tilfælde vil vi opbevare dine Data i længere tid for at kunne opfylde juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav.

 

Hvad er dine rettigheder, og hvordan kan du håndhæve dem?

Afhængig af gældende lovgivning kan du have ret til at:

 • Tilgå dine Data.
 • Korrigere og opdatere dine Data.
 • Slette dine Data.
 • Begrænse behandlingen af dine Data.
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine Data, især når behandlingen er baseret på vores legitime interesser.
 • Tilbagetrække dit samtykke når som helst.
 • Anmode om returneringen af dine Data i en struktureret datafil, ente til dig selv eller en tredjepart, hvis det et teknisk muligt (dataportabilitet).
 • Indsende en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed/Datatilsynet.
   

Hvis du ønsker at håndhæve en af dine rettigheder, bedes du sende en e-mail til:
databeskyttelse@tarkett.com eller et brev til:
Tarkett A/S
Kongelysvej 2
DK-2640 Hedehusene

Bemærk venligst, at vi kan forlange bevis for din identitet og alle oplysninger om din anmodning, før vi behandler den. Dataene vil kun blive brugt til at verificere din identitet og vil ikke blive opbevaret i længere tid, end hvad der er nødvendigt til dette formål.

Vi vil afgive svar inden for en rimelig tidsramme, i henhold til gældende lovgivning.