Skab kontraster på plejecentret

Skab kontraster på plejecentret

Skab kontraster

En kontrastmarkering er en forskel i den afvigende lysstyrke i forhold til de omgivende overflader. For personer med nedsat syn eller nedsat kognitiv funktionsevne skaber dette en tydeligere rumoplevelse, og det bliver letter for dem at opdage og finde vigtige målpunkter eller ledelinjer i et rum. På plejecentre er dette særligt vigtigt at tage hensyn til, eftersom størstedelen af beboerne må forventes at have sådanne problemer.

Der bør tilstræbes en lysstyrkekontrast på mindst 0,40 på NCS-skalaen mellem kontrastmarkeringen og den omgivende overflade. Lysstyrkeværdien afhænger af materialets nuance. På toiletter bør der være lysstyrkekontrast mellem sanitetsporcelænet (normalt hvid) og væggen bag det. Der bør også være forskel i lysstyrke på gulv og vægge samt kontrastfarver i væghjørner for at understrege den rumlige oplevelse for personer med nedsat orienteringsevne.
En lysstyrkekontrast på mindst 0,40 i henhold til NCS bør tilstræbes. Lysstyrkeværdien afhænger af farvetonen og kan derfor ikke udledes af den "sædvanlige" NCS-kode. Lysstyrkeværdien kan måles med en NCS-måler. Måleren angiver en NCS-kode og lysstyrkens nøjagtige værdi. Der findes også tabeller fra NCS med lysstyrkeværdier for alle NCS-koder.


Om NCS systemet
NCS (Natural Colour system) er et system, der beskriver, hvordan alle overfladefarver opfattes. NCS er et fælles farvesprog, der anvendes uafhængigt af farvefabrikat. Hver farve har en unik tal- og bogstavkode (f.eks. S 1040-R20B), der angiver farvens visuelle sorthed i procent, farvens kulør samt farvens nuance. Ud over de farveforskelle, som angives af NCS-betegnelserne, afhænger kontrasten mellem farver også af farvernes forskellige lys. NCS-systemet angives med det visuelle lysstyrketal v med et tal mellem 0-1. Sort har v = 0,0 og hvid har v = 1. Der bør tilstræbes en lysstyrkekontrast på mindst 0,40 på NCS mellem kontrastmarkeringen og den omgivende overflade. I Danmark anvendes NCS primært til at angive kontrastmarkeringer.

Relaterede artikler

Ældre person som får hjælp på et plejehjem
Gulve til plejehjem

At forlade sikkerheden i ens hjem er svært for de fleste mennesker, og derfor er miljøet på et plejehjem afgørende når vi bliver ældre.