Taktile strips

Taktile strips

Taktile og visuelle ledelinjer, opmærksomhedsfelter og stopfelter i erhvervsområder

Gulve skal ikke bare være smukke at se på, men også være skønne at gå på. I erhvervsområder skal de yderligere opfylde en række krav til funktionalitet, heriblandt gøre det lettere for mennesker med nedsat syn.

Vigtige områder som gangområder, trapper, informationsområder, elevatorer og toiletter skal være mulige at finde, også for personer med nedsat orienteringsevne.

Til Taktile strips

Taktile strips

Tarkett TacTile

Taktile strips er 150 mm brede og 600 mm lange fliser af slidstærkt polyuretan med langsgående taktile spor. Fliserne er selvklæbende og monteres efter hinanden ovenpå den eksisterende belægning med nogle millimeters mellemrum mellem hver flise. Tarkett TacTile strips findes i 6 farver, udvalgt til at kunne give mindst 0,4 lysstyrkekontrast i forhold til det omkringliggende gulv. Tykkelse 2,0/3,0 mm.

Til taktile hjælpemidler - ledelinjer

Tarkett Tactile Strip

Tactile Strips er en 305 mm bred strimmel med riller, der kan nedfældes i den eksisterende eller nye belægning. Den er selvklæbende og kan derfor også limes på den eksisterende belægning. Med sine riller og kontrastfarver fungerer den både som en taktil og visuel ledelinje.

Den findes både i mørke og lyse nuancer i 5 farver, udvalgt for at kunne give mindst 0,4 lysstyrkekontrast i forhold til det omkringliggende gulv. Tykkelse 1,6/3,2 mm. Længde ca. 15 m.

Til taktile hjælpemidler - ledelinjer

Taktile stopfelter, kvadratisk

Stopfelter, som advarer personer med nedsat orienteringsevne om forhindringer og farer indendørs, f.eks. elevatorer, trapper og afsatser. Anvendes ofte sammen med taktile strips. Produceret i slidstærkt polyuretan. Dimensioner: 450 x 420 mm. Tykkelse 2,0/5,0 mm. Den er selvklæbende og monteres ovenpå den eksisterende belægning. Tarketts Taktile stopfelter findes i 6 farver, udvalgt for at kunne give mindst 0,4 lysstyrkekontrast i forhold til det omkringliggende gulv.

Til taktile hjælpemidler - felter

Taktil stopfelter, rektangulær

Stopfelter, som advarer personer med nedsat orienteringsevne om forhindringer og farer indendørs, f.eks. elevatorer, trapper og afsatser. Anvendes ofte sammen med taktile strips. Produceret i slidstærkt polyuretan. Dimensioner: 815 x 420 mm. Tykkelse 2,0/5,0 mm. Den er selvklæbende og monteres ovenpå den eksisterende belægning. Tarketts Taktile stopfelter findes i 6 farver, udvalgt for at kunne give mindst 0,4 lysstyrkekontrast i forhold til det omkringliggende gulv.

Til taktile hjælpemidler - felter

Taktile knopper

Anvendes til stopfelter, for at advare personer med nedsat orienteringsevne mod farer indendørs, f.eks. elevatorer, trapper og afsatser. Anvendes ofte sammen med taktile strips. Knopperne er produceret af slidstærkt polyuretan, diameter 25 mm, højde 5 mm. De har en selvklæbende bagside og kan monteres i valgfri formation ved hjælp af en skabelon, som giver korrekt afstand mellem knopperne. En pakke med 200 knopper rækker til en overflade på ca. 420 x 1350 mm. Tarketts Taktile knopper findes i 6 farver, udvalgt for at kunne give mindst 0,4 lysstyrkekontrast i forhold til det omkringliggende gulv.

Til taktile hjælpemidler - advarselsknopper

Hvad siger bygningsreglementet?

Der findes ingen krav til ledelinjer og taktile gulve indendørs. Reglerne i Bygningsreglementet omfatter udelukkende udendørs markering.

I Bygningsreglementet (BR10) stilles der hovedsageligt krav til ledelinjer og taktil markering eller kontrastmarkering i forbindelse med adgangsforholdene til og fra bygningen.

Der er ingen specifikke krav til ledelinjer og taktil markering indendørs. I kapitel 3.2.1, stk. 3 beskrives at hvor det er relevant kan informationsskilte m.v. suppleres med ledelinjer. SBI-anvisningerne 222 og 230 beskriver grundprincipperne for ledelinjer og kontrastmarkeringer. Dansk Blindesamfund udgiver pjecen ”Tilgængelighed i detaljen”, 2004, som beskriver grundprincipperne. Internationalt har standardiseringsorganet (ISO/IEC) vedtaget en guideline, som indtænker forholdene omkring tilgængelighed, kaldet Guide 71, og EU har oversat denne til europæisk brug under navnet Guide 6. Dansk Blindesamfund deltager aktivt i det europæiske arbejde.

Ledelinjer, opmærksomhedsfelter og stopfelter

En ledelinje skal vise vejen til vigtige steder i bygningen.

Taktile lejelinjer indebærer,  at de skal kunne genkendes med en blindestok.

Visuelle ledelinjer indebærer, at de skal have en tilstrækkelig lys- og kontrastforskel i forhold til den øvrige gulvflade, således at mennesker med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder lettere skal kunne orientere sig i lokalet. En lysstyrkekontrast på mindst 0,40 i henhold til NCS bør tilstræbes ved ruteafmærkninger.

Når en ledelinje deler sig i to retninger eller krydser hinanden, skal der nedlægges et opmærksomhedsfelt. Den skal være med knopper og bør have samme farve/lyskontrast som ledelinjen. Tilpas størrelse ca. 90 x 90 cm.

Ved forhindringer eller risikoområder skal der udlægges et stopfelt. Fx når ledelinjen kommer frem til en trappe eller receptionsdisk. Stopfeltet består af ophøjede knopper, som har en lyskontrast i forhold til den øvrige gulvflade.

Anbefalet kollektioner

Relaterede artikler

Accessories. pipe cover
Lister: afslutningsprofil, overgangslister, t-profil, trappelister, fodlister, etc.

Det er de små detaljer som gør det! Trægulv, som består af et levende materiale, skal have plads til at udvide sig, når luftfugtigheden ændrer sig. Efterlad derfor altid et mellemrum på 1,5 mm

Tarkett underlagsmaterialer
Underlagsmaterialer til laminat- og trægulve

Forskellige typer gulve og rum kræver forskellige typer underlag, som kan f.eks. kan være trinlydsdæmpende eller fungere som dampspærre.

værktøj til at lægge Tarkettgulv
Lægning

Tarktool, afstandskiler, slagklodser, startup-kit, startboks, spartelmasse, reparationsboks.

Pleje og vedligeholdelse
Pleje og vedligeholdelse

Her kan du læse om hvordan du skal pleje og vedligeholde dit gulv.

Rørmanchet til gulvet i natur eg fra Tarkett
Gulvtilbehør for et perfekt slutresultat

Tarketts brede sortiment af gulvtilbehør er til det formål at gøre det nemmere for dig, at vælge det rigtige produkt, til det rette gulv, funktion, placering og pris.