Tredjepartscertificeret

Tredjeparts- certificeret

Transparens med Material Health Statement

Tarkett har omhyggelige rutiner for vurdering og udvælgelse af råvarer, der er sikre set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, og som har en så lille negativ indvirkning på miljøet som muligt. Ud over vores egne interne rutiner, lader vi også en tredje part undersøge og vurdere alle vores råvarer i henhold til principperne for Cradle to Cradle. Denne tredjepartsvurdering foretages af EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) og sker ned til et niveau på 0,01 vægtprocent, dvs. efter krav, som er 10 gange strengere end REACH. 

Alle råvarer risikoklassificeres ved hjælp af REACH- og CLP-regulering samt GreenScreen List Translator (GS LT, som er en amerikansk klassificering af kemikalier) sammenholdt med mere end 100 kemiske risikolister og videnskabelige kilder til toksikologisk information for de enkelte stoffer. 

Siden 2010 har EPEA bedømt mere end 3.000 af Tarketts råvarer. Vi har som mål, at alle vores råvarer løbende skal vurderes af tredjepart, og i øjeblikket er vi nået op på 98 %.

Vurderingen af råvarer kan offentliggøres i form af et såkaldt ”Material Health Statement”, MHS. Det er et videnskabeligt baseret og tredjepartskontrolleret dokument, som beskriver miljømæssige og sundhedsrelaterede aspekter ved råvarerne i et specifikt produkt. Denne vurdering svarer også til det første trin i en Cradle to Cradle-certificering og sikrer en fortsat optimering af vores produkter.

Tarketts MHS’er er unikke på markedet og er et led i vores stræben efter større transparens. 

Du finder MHS-dokumenterne på vores hjemmeside. 

Relaterede artikler

Miljømærkninger og certificeringer
Miljømærkninger og certificeringer

I Danmark og Norden er miljømærker og certificeringer afgørende. Tarkett arbejder konstant for at opfylde de nødvendige kriterier og standarder.