10 ting du bør vide om antimikrobielle stoffer

10 ting du bør vide om antimikrobielle stoffer

Om antimikrobielle stoffer

Biocider er en bred gruppe af stoffer, som dræber levende organismer. De anvendes som bekæmpelsesmidler og fås til en række forskellige anvendelsesområder, fx til bekæmpelse af rotter, ukrudt, skimmelsvampe – og infektionsbakterier. Biocider er et kontroversielt emne. Som en af de førende gulvproducenter har Tarkett, ud fra et bæredygtighedsperspektiv, valgt ikke at anvende biocider siden 2013. Det har vi gjort for at:

  • Undgå at bidrage til bakterieresistens 
  • Forhindre en skadelig indvirkning på menneskers helbred og vores miljø.

Ingen beviser for, at antimikrobielle midler i gulve gør en forskel

1. Antimikrobielle midler er ikke nødvendige – selvom der findes en række produkter, som er imprægnerede med antimikrober (fx overfladematerialer, maling, gardiner), er der ingen beviser for, at de virkelig beskytter mod hospitalsinfektioner1.

2. Muligheden for at kunne rengøre materialer og overflader samt anvende korrekte rengøringsrutiner er vigtige komponenter i forbindelse med infektionsforebyggelse og -kontrol.

3. Standarder, som ofte anvendes, fx ISO 22196 (baseret på JIS2801), anses for at være uegnede til at teste antimikrobielle overflader på grund af artificielle testforhold, der ligger langt fra de virkelige anvendelsesforhold2.
 

Indvirkning på menneskers sundhed og miljø

4. Antimikrobielle midler kan øge risikoen for multiresistente bakterier, der ikke længere reagerer på medicinsk behandling. SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Indentified Health Risks) mener, at der er en bekymring for, at den udbredte brug af biocider kan medføre en stigning i antallet af skadelige bakterier, der er resistente over for både biocider og antibiotika3.

5. Antimikrobiel resistens er en stor trussel mod folkesundheden, der kan resultere i 10 millioner dødsfald årligt i 20504. I Europa dør der hvert år 37.000 personer som følge af hospitalsinfektioner, hvoraf 70 % skyldes antibiotikaresistente bakterier, såkaldte multiresistente bakterier5.

Ingen efterspørgsel fra kunderne

6. Antimikrobielle midler efterspørges ikke af kunderne. Den amerikanske sundhedsvirksomhed Kaiser Permanente forbød i 2015 brugen af antimikrobielle midler på deres hospitaler og andre bygninger og implementerede kriterier for sikre kemikalier, inklusive et totalforbud mod antibakterielle midler6 i deres indkøbsprocesser.

7. Arkitekter som Perkins + Will har skrevet "antimikrobielle produkter” på deres forsigtighedsliste og råder deres kunder til at vælge alternative produkter, når det er muligt7.
 

EU-regulering og Tarketts holdning

8. EU kræver, at alle produkter, der indeholder biocider, skal mærkes i henhold til artikel 58 i Biocidal Products Regulation, BPR. 

9. I 2013 besluttede Tarkett sig for ikke længere at bruge antimikrobielle midler i sine produkter. Årsagen var, at der ikke længere fandtes et tydeligt bevis på deres effektivitet, og Tarketts bæredygtighedsstrategi, som bl.a. omfatter anvendelsen af "gode materialer", der ikke har en negativ indvirkning på mennesker eller miljø. 

10. For at fortsætte udviklingen af best practice i forhold til spørgsmål omkring hygiejne og rengøring på hospitaler, blev Tarkett en del af netværket Clean Hospitals i 2020. Dets formål er at forbedre hygiejnen i hospitalsmiljøer ved at udvikle innovative, effektive og bæredygtige rengøringsrutiner ud fra en evidensbaseret tilgang.
 

¹Health Building Note 00-09: Infection control in the built environment - Department of Health UK
²Ojeil M, Jermann C, Holah J, Denyer SP, Maillard JY. Evaluation of new in vitro efficacy test for antimicrobial surface activity reflecting UK hospital conditions. 
³ Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR): «Assessment of the Antibiotic Resistance Effects of Biocides (2009)» https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/ opinions_layman/en/biocides-antibiotic-resistance/biocides-antibiotic-resistance-greenfacts.pdf
4No time to wait: securing the future from drug-resistant infections https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf?ua=1
5https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/who-we-are/disease-programmes/antimicrobial-resistance-and-healthcare-associated
6https://about.kaiserpermanente.org/total-health/health-topics/kaiser-permanente-rejects-antimicrobials-for-infection-control
7https://healthy-materials-lab.s3.amazonaws.com/resources/Antimicrobial_WhitePaper_PerkinsWill.pdf

Du kunne også være interesseret i:

Infektionsforebyggelse og gulve
Infektions- forebyggelse og gulve | IPC

Læs om infektionsforebyggelse og hygiejne, og hvordan du vælger det rigtige gulv for at forhindre spredning af infektioner i sundhedssektoren og antimikrobiel resistens.

Tarkett samarbejder med Clean Hospitals for at bidrage til sikrere hospitalsmiljøer
Tarkett samarbejder med Clean Hospitals for at bidrage til sikrere hospitalsmiljøer

I juli 2020 sluttede Tarkett, som en af verdens førende gulvproducenter, sig til netværket Clean Hospitals med henblik på at bidrage til en bedre hygiejne i hospitalsmiljøer.