Miljø og innvovation

Bæredygtigt og cirkulært gulvdesign

En cirkulær økonomi er vejen til at spare på jordens ressourcer, mindske mængden af affald og hjælpe med at bremse den globale opvarmning. 

Hos Tarkett tror vi på en cirkulær økonomi, hvor gamle gulve og installationsspild genanvendes til at skabe nye råvarer og innovative produkter. Her kan du læse mere om vores miljøarbejde og bæredygtige gulvløsninger.

Circular Collection – vores genanvendelige gulve

Circular Collection omfatter alle de produkter, som vi i dag kan indsamle via vores ReStart-program, og hvor det indsamlede materiale genanvendes som råvare til nye gulve. Vores ambition er gradvist at udvide kollektionen ved at investere i nye teknikker og implementere flere indsamlingsrutiner, som fører til mere genanvendelse – i praksis.

Klimagevinster ved genanvendelse af gulve

Her finder du nogle eksempler på beregninger af klimagevinster ved genanvendelse af forskellige gulvmaterialer. Hvis du vil dykke dybere ned i beregningerne har vi udarbejdet en rapport, som du fx kan anvende til at lave CO2-beregninger for bygge- og renoveringsprojekter.

Tarkett og IKEA går sammen om unikt cirkulært gulvprojekt

I august 2020 blev varehuset IKEA i Kongens Kurva i Sverige renoveret, og i den forbindelse blev 10.000 kvadratmeter gamle gulve afmonteret og returneret til Tarketts fabrik i Sverige til genanvendelse. Her blev det indsamlede gulv renset for lim og spartelrester med Tarketts egenudviklede teknologi. Det genanvendte materiale er blevet til råmateriale til nye gulve i et IKEA-varehus i Jönköping, hvilket har betydet en samlet klimabesparelse på op mod 100 tons CO2.

EPD viser markedets laveste CO2-udledning for Tarketts 2,5 mm linoleum

Der er udarbejdet en ny EPD (Environmental Product Declaration) for Tarketts linoleumgulve. EPD’en viser, at Tarketts 2,5 mm linoleum har den laveste CO2-udledning af alle linoleumsgulve på markedet. Produktet opnår endda en negativ CO2-udledning under "Cradle to Gate", som omfatter de tre første faser i produktets livscyklus.

Tarkett ReStart® – genanvendelse af vinyl, linoleum og tæppefliser

Hos Tarkett er vi overbeviste om, at cirkulær økonomi er den rigtige strategi for at spare på jordens ressourcer, mindske mængden af affald og hjælpe med at bremse den globale opvarmning. Gennem vores ReStart-program indsamler vi installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve – helt uden omkostninger for dig som kunde.

Ny iQ Natural – et skridt mod et fossilfrit samfund

I den nye iQ Natural erstattes traditionelle fossile råvarer med bio-attribueret vinyl og biobaserede blødgørere. Sammen med den nyligt lancerede rensningsproces for gamle gulve og Tarketts teknik til genanvendelse repræsenterer iQ Natural en helt ny generation af vinylgulve. Udledningen af drivhusgasser er 60 % mindre end ved traditionelle homogene vinylgulve og hver anvendt kvadratmeter bidrager til omstillingen til et cirkulært fossilfrit samfund.