Design for livet

Design for livet

Design for livet

Vi bruger 90 % af vores tid indendørs. Tarkett bidrager til at skabe sundere, mere sikre og behageligere miljøer. Når vi udvikler vores produkter, har vi altid fokus på sundhed og trivsel.  Vi stræber efter at vælge råvarer, som ikke har nogen negativ påvirkning på mennesker og miljø. Ved at anvende principperne fra Cradle to Cradle™, når vi udvikler nye produkter, sparer vi desuden ressourcer og mindsker klimapåvirkningen.

Mennesket i fokus

Vi lever i en urbaniseret verden, hvor flere og flere mennesker flytter til storbyerne, og hvor vi tilbringer stadig mere tid indendørs. Derfor får de byggematerialer, vi omgiver os med, stadig større betydning for vores sundhed og trivsel. Tarkett stræber efter at udvikle produkter og løsninger, som giver bedre trivsel og bidrager til en god livskvalitet indendørs.

Lave VOC-emissioner: Vores produkter har lave emissioner af flygtige organiske forbindelser, også kaldet VOC. De fleste af vores produkter har emissioner, som er lavere end 100 ug/m3, og mange har emissioner under et kvantificerbart niveau.

Ingen ftalater eller biocider: Tarkett begyndte allerede i 2009 at udfase ftalater som blødgøringsmiddel i vinylgulve. I dag er alle vores vinylgulve i Europa helt ftalatfri. Vi tilsætter heller ikke nogen antibakterielle stoffer, såkaldte biocider, i vores produkter.

Vurdering fra tredjepart: Vi får hjælp fra et eksternt forskningsinstitut til at gennemgå og vurdere vores råvarer i henhold til Cradle to Cradles-principperne. I dag er 96 % af vores råvarer kontrolleret, og vores målsætning er, at fra 2020 skal alle vores råvarer kontinuerligt vurderes af en tredjepart.

Installation og vedligeholdelse: Holdbarhed handler ikke kun om selve produktet, men også om gulvet er let at installere og fjerne, samt at pleje og vedligehold kan foretages med metoder, som er skånsomme over for miljø og mennesker. Tarkett arbejder på at udvikle produkter, som kan lægges løst, og produkter, som kan vedligeholdes på en ressourceeffektiv måde uden brug af stærke kemikalier.

Naturen i fokus

Frisk luft, rent vand, biologisk diversitet og et giftfrit miljø er centralt for vores egen og kommende generationers overlevelse. Vi skal anvende jordens ressourcer på en ansvarsfuld måde ved at udskifte fossile brændstoffer med vedvarende energi, minimere vores klimapåvirkning og genanvende materialer for at bevare værdifulde naturressourcer.

I 2020...

...vil vi have reduceret vores udslip af drivhusgasser (CO2-ækvivalent/m2) i forbindelse med vores produktion med 20 % i forhold til 2010. Dette vil vi opnå gennem energieffektivisering og ved skridt for skridt at overgå til vedvarende elektricitet og anden energi i vores produktion. Derudover producerer vi vores egen elektricitet via solpaneler på vores anlæg i Holland, Belgien og Italien.