Design og lysreflektioner

Design og lysreflektioner

Design og lysreflektioner

En række studier og undersøgelser har påvist, at design og omgivelser påvirker patienternes helbredstilstand. Design stimulerer patienternes sind og kan skabe følelsen af velbehag og trivsel. Miljøer i sundhedssektoren udvikles således designmæssigt til at kunne skabe velbefindende, der påvirker patienternes bedring.

Det toneangivende indhold i designets helbredende effekt er lys, farve, duft, lyd,temperatur og luftkvalitet (ventilation). De er ligeså betydningsfulde som udsigt til naturen og aktiviteter som musik, kunst og håndarbejde m.v.

Disse faktorer påvirker også personalet og deres relationer til patienterne. Indretningen inden for sygeplejen nærmer sig "hoteldesign" uden at give afkald på tekniske og medicinske funktioner.

 

Lysrefleksioner

Udover de sansemæssige funktioner såsom æstetik, kontrast, genkendelse og praktiske funktioner såsom smudsafvisning, er farvevalgets indvirkning på ejendommens energiforbrug begyndt at skabe stadigt større opmærksomhed. Overflader med høj lysrefleksion "æder" ikke lys på samme måde, som mørke overflader gør. Det indebærer, at energiforbruget til belysning kan mindskes, hvis man vælger overflader med tilstrækkelig høj lysrefleksion.

Samtlige af Tarketts gulve til sundhedssektoren har lysreflektionsværdier opgivet iht. NCS farvekodesystemet. Husk, at lyse gulve er mere følsomme over for smuds og slitagemærker. Undgå helst helt ensfarvede (dvs. uden mønster) eller meget lyse gulve i miljøer med meget gangtrafik og risiko for tilsmudsning

Hvordan gulve bidrager til veldesignede omgivelser

Farve, mønster og konstruktion er særligt vigtigt når det drejer sig om gulve i miljøer i sundhedssektoren. De hjælper til og skaber miljøet:

  • En følelse af tryghed og genkendelse, der beroliger patienten og bidrager til bedring.
  • Foranstaltning, der identificerer, forener og separerer forskellige lokaler, og som forstærker udseende og funktionalitet.
  • Vejledende egenskaber til f.eks. synshæmmede og demente patienter.
  • Et renere indtryk i og med, at pletter og mærker er mindre synlige.

Gode råd ved anvendelse af farver og lys

  • Lyse farver reflekterer mere lys, hvilket medfører at belægningen er mere sårbar over for smuds og hvor slid ses nemmere og kan give generende refleksioner.
  • Mørke farver absorberer lys, hvilket kan påvirke indtrykket af andre indretningsfarver.
  • Støv og smuds ses mere på ensfarvede overflader end på mønstrede.
  • Farver og mønstre, der er velegnet på afdelinger og i korridorer er muligvis ikke egnet til operationsstuer.