DESSO og Cradle to Cradle®

DESSO og Cradle to Cradle®

Hvad er Cradle to Cradle®?

Cradle to Cradle® er en filosofi og en certificering, som er skabt af arkitekten William McDonough og kemikeren Dr. Michael Braungart. C2C handler om at anvende naturens processer som model for menneskelig produktion. Økonomisk vækst behøver ikke at være på bekostning af naturens ressourcer og biologisk mangfoldighed. Med det rette grunddesign kan alt det, vi producerer, blive en del af det naturlige kredsløb. 

C2C er baseret på følgende tre principper:

  • Affald skal ses som næring
  • Solen som energikilde
  • Mangfoldighed skal fremmes

DESSO-tæpper og deres certificering

Hvert år smides millioner af kvadratmeter tæpper på verdens lossepladser, en miljøpåvirkning og et spild af jordens ressourcer, som har vist sig at være helt unødvendig. I dag behøver ingen DESSO-tæpper at ende som affald. Da DESSO, som den første gulvproducent i verden, blev Cradle to Cradle-certificeret gennemgik virksomheden store omstillinger for at leve op til følgende fem kriterier: 

1. Materialesundhed: Kend de kemiske bestanddele i hvert produktmateriale og sørg for at vælge råmaterialer, som er gode for mennesker og miljø. 

2. Materialegenanvendelse: Design produkter, så de kan genanvendes, og produkternes bestanddele indgår i et biologisk eller teknisk kredsløb. 

3. Vedvarende energi: Stræb efter at anvende vedvarende energi i al produktion.

4. Vandforbrug: Betragt rent vand som en værdifuld ressource og en grundlæggende menneskerettighed, og stræb efter at minimere brugen af ferskvand i al produktion.

5. Social ansvarlighed: Sørg for, at råvareudvinding, produktion og alle dele af fremstillingen sker med respekt for grundlæggende menneskerettigheder.  

Niveauet af certificering afgøres ud fra, hvordan et produkt klarer sig inden for disse fem kategorier. I dag er der fem niveauer af Cradle to Cradle: Basis, Bronze, Sølv, guld og Platin. Instituttet bag C2C følger op på disse hvert andet år for at sikre, at virksomhederne fortsætter deres positive udvikling. Over 90 % af alle DESSO-produkter er certificerede med bronze eller sølv (gælder med ProBase og EcoBase® som bagside). 

Guldkollektion som den eneste i verden

Kun én kollektion har hidtil opnået guldcertificering – og den har derfor fået navnet DESSO Gold Carpet Collection. Guldkollektionen leveres altid med EcoBase®, som er produceret gennem ”upcycling”, hvilket vil sige, at eksempelvis affald forædles, eller at et materiale forbedres i produktionsprocessen på anden vis. Materialet i dette tilfælde er kalk, et restprodukt fra lokale vandværker, der anvendes som fyldstof i EcoBase®. Kollektionen anvender også ECONYL-garn, som består af 100 % genanvendt materiale. 

I produktionen af EcoNyl indgår Healthy Seas, et andet projekt, som illustrerer, hvordan arbejdet med Cradle to Cradle® spreder sig længere end til egen produktion. Ud over det råmateriale, som virksomheden bag ECONYL indsamler fra tæppeproduktionen, anvender den også efterladte fiskenet, såkaldte ”spøgelsesnet”i produktionen af ECONYL. 

Mange andre DESSO-kollektioner leveres med EcoBase® og ECONYL og er fremragende valg for miljøet i kraft af deres sølvcertifcering. Men guldkollektionen opnår samlet set et endnu højere resultat i henhold til de fem C2C-kriterier. 

Cradle to Cradle® og Tarkett

Målet er, at alle Tarketts DESSO-produkter skal være certificeret med Cradle to Cradle® i år 2020. Det betyder blandt andet, at alle produkter produceres med vedvarende energi og uden skadelige kemikalier. At vi tager gamle gulve retur og genanvender dem i vores egen produktion. Vi tager også produkter retur fra vores konkurrenter, så de kan genanvendes på ansvarlig vis. Vi vil arbejde bæredygtigt. Flere og flere kunder ønsker at agere bæredygtigt. Det er den mest grundlæggende værdi, som styrer vores innovation. 

Relaterede artikler:

DESSO Airmaster® – For en bedre luftkvalitet
DESSO Airmaster® – For en bedre luftkvalitet

Hos Tarkett stræber vi efter at bidrage til menneskers sundhed og velvære ved at forbedre luftkvaliteteten indendørs.