Fald- og skridrisiko | Plejecenter

Fald- og skridrisiko | Plejecenter

Fald- og skridrisiko

Faldulykker er alvorlige og en af de hyppigste ulykker blandt ældre mennesker. De grundlæggende årsager er et skrøbeligt skelet, forringet muskulatur og balance samt nedsat syn. Hver tredje person over 65 år udsættes i gennemsnit for en faldulykke hvert år. For personer over 80 år er det to ud af tre.

En måde at mindske antallet af faldulykker på er at reducere beboernes skridrisiko. Det kan blandt andet gøres ved at bruge skridhæmmende gulve. Som udgangspunkt skal gulvet være belagt med et struktureret materiale på gangflader, men ofte på hele gulvet.

Der findes to metoder til at gøre gulvet mindre skridfarligt. Enten strør man hårde partikler på produktet eller bager dem ind i produktet, ligesom sandpapir, ellers præger man overfladen med knopper. Gulv med præget overflade anvendes kun i barfodsområder.

Udover ovenstående typer skridhæmmende gulv findes der også vinylgulve med træmønster i klasse R10, som giver en bedre friktion og mindsker risikoen for skrid- og faldulykker.

Arbejdsmiljøstyrelse  lægger stor vægt på udformningen af regler, som skal øge skridsikkerheden, da der sker mange faldulykker hvert år. Specielt udsatte lokaler er vådrum og køkkener, hvor skridrisikoen er særligt høj.
 

På plejecentre er der generelt brug for gulve, som mindsker risikoen for fald, men i følgende områder kan der være brug for ekstra beskyttelse for at forhindre faldulykker:

  • storkøkkener og rum til forberedelse af mad
  • bruseområder
  • omklædningsrum i forbindelse med vådrum
  • svømmehaller og lokaler til vandgymnastik og massage

Hvis du har brug for ekspertråd, er du velkommen til at kontakte os

Relaterede artikler

Ældre person som får hjælp på et plejehjem
Gulve til plejehjem

At forlade sikkerheden i ens hjem er svært for de fleste mennesker, og derfor er miljøet på et plejehjem afgørende når vi bliver ældre.