Tarkett og IKEA går sammen  om unikt cirkulært gulvprojekt

Tarkett og IKEA går sammen om unikt cirkulært gulvprojekt

I august 2020 blev varehuset IKEA i Kongens Kurva i Sverige renoveret, og i den forbindelse blev 10.000 kvadratmeter gamle gulve afmonteret og returneret til Tarketts fabrik i Sverige til genanvendelse. Her blev det indsamlede gulv renset for lim og spartelrester med Tarketts egenudviklede teknologi. Det genanvendte materiale er blevet til råmateriale til nye gulve i et IKEA-varehus i Jönköping, hvilket har betydet en samlet klimabesparelse på op mod 100 tons CO2.

– Dette projekt er et glimrende eksempel på cirkulær økonomi i praksis, og vi er meget taknemmelige for det gode samarbejde med IKEA Sverige, som har gjort det muligt. Vi har genanvendt produktions- og installationsspild i lang tid, men det er fantastisk at kunne vise, at vi også kan genanvende gamle gulve. Dette er et eksempel på, hvordan vi vil arbejde fremadrettet, og vi tror på mange lignende projekter i fremtiden, siger Dag Duberg, nordisk bæredygtighedschef hos Tarkett.

Under projektet er gulvene fra IKEA i Kongens Kurva blevet afmonteret, lagt i specielle containere og derefter transporteret tilbage til Tarketts fabrik i Sverige. Teknologien til rengøring og genanvendelse af gamle, homogene vinylgulve er unikt og har været i drift siden starten af 2019. Processen er utrolig effektiv, og hver indsamlet kvadratmeter kan i princippet genanvendes som råmateriale til, hvad der svarer til en kvadratmeter nyt gulv. 

Godt for IKEA og godt for planeten 

Det unikke gulvprojekt har budt på mange praktiske udfordringer, men har også vist styrken og mulighederne i cirkulære løsninger. De nye gulve, som er produceret af det genanvendte råmateriale fra Kungens Kurva, kommer til at række til langt mere end  IKEA i Jönköping.

– Vi har et ambitiøst mål om at blive et cirkulært IKEA inden 2030. Det handler om at forlænge levetiden for både produkter og materialer. At få genanvendt et gammelt gulv fra et varehus hos vores leverandør, som derefter kan anvende det som råmateriale til nye gulve i andre varehuse, er godt for både os og planeten. Projektets klimabesparelse på næsten 100 tons CO2 viser, hvilket potentiale der er i konkrete og gode eksempler fra hverdagen, siger Jonas Carlehed, bæredygtighedschef hos IKEA Sverige.  

Sådan er klimabesparelserne ved genanvendelsen beregnet

CO2-udledningen fra forbrændingen af 1 m2 gulv er 4,23 kg.* CO2-udledningen fra produktion af nye råmaterialer til 1 m2 gulv er 5,36 kg.* 

Ved genanvendelse sker denne udledning ikke, hvilket betyder en besparelse på 9,6 kg CO2. For 10.000 m2 gulv betyder dette en klimabesparelse på i alt 96 tons CO2. 

Det afmonterede materiale vejer ca. 3 kg/m2. CO2-udledningen fra lastbiltransporten fra Stockholm til Ronneby er ca. 2 tons.** 

Rensningsprocessen i Ronneby drives med fossilfri elektricitet og forårsager ubetydelig CO2-udledning i denne sammenhæng.

 Den samlede klimabesparelse for dette projekt anslås derfor til 94 tons CO2.

* Baseret på værdier fra tredjepartscertificerede EPD’er for den aktuelle gulvtype.

** Baseret på lastbilstransport af 30 tons materiale i 550 km med 120 gram CO2-udledning/ton/km ifølge Trafa Rapport (2015:12)

 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Tarkett, hvis du vil vide mere om samarbejdet med IKEA Sverige og mulighederne med Tarketts indsamlingsprogram ReStart®.

Du kunne også være interesseret i:

Homogene vinylruller på Tarketts fabrik i Sverige
Genanvendelse af gamle vinylgulve

Tarkett har udviklet en ny teknik, som betyder, at gamle vinylgulve kan renses for lim og spartelrester og genanvendes som råvare i fremstillingen af nye gulve.

Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart
Tarkett ReStart®

Tarketts ReStart-program er cirkulær økonomi i praksis. Vi indsamler installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve.