Taktile og visuelle ledelinjer | Plejecenter

Taktile og visuelle ledelinjer | Plejecenter

Taktile og visuelle ledelinjer for plejehjemsbeboere

Når orienteringsevnen er nedsat, kan det være svært at finde hen til entréen, elevatoren, toilettet eller flugtvejene. Derfor er det vigtigt, at man hjælper sådanne personer med nogle ledelinjer. Taktil betyder, at man skal kunne mærke ledelinjen med en blindestok. Visuel betyder, at der er tilstrækkelig lyshedskontrast i forhold til resten af gulvet, så personer med nedsat syn eller nedsat kognitiv funktionsevne lettere kan orientere sig. Man bør efterstræbe en lyshedskontrast på mindst 0,40 mellem overfladen og det omkringliggende gulv i henhold til NCS.

I forbindelse med planlægning af et plejecenter er det dog vigtigt at tage hensyn til, om beboerne bare har almindelige aldersrelaterede lidelser (såsom nedsat syn og forringet farvesyn), eller om de også er demente. Demente personer kan opleve forvirring og uro, hvis der er forskellige farver og mønstre på gulvet, og tolke mørke områder som huller eller forhindringer. Her er det derfor ekstra vigtigt, at der ikke bliver anvendt en anden farve på dele af gulvet, og det kan også være direkte uhensigtsmæssigt at inkludere taktile og visuelle ledelinjer. 

Arkitekter, leverandører og ordregivere må selv udforme ledelinjerne, da der for nuværende ikke findes nogen specifikationer. 

Forskellige gulvtekniske løsninger

Tarkett tilbyder en 350 mm bred strimmel af PVC – Tarkett Tactile Strip. Strimlen kan nedfældes i en eksisterende belægning eller i forbindelse med nylægning og kan svejses eller fuges. Den kan også tapes eller limes ovenpå et eksisterende gulv.

Det er også muligt at lave ledelinjer ved at indføje en gulvstrimmel af nogle decimeters bredde i en anden farve og derefter svejse parallelle spor i strimlen. Svejsetråden kan skæres bare en gang for at give en vis taktilitet i overfladen. Nogle gange kan det af praktiske eller tidsmæssige hensyn være at foretrække at montere ledelinjer med lim eller tape ovenpå den eksisterende gulvbelægning.

En tredje løsning er at lime eller skrue nogle løse profillister i metal, for eksempel nogle af Tarketts overgangslister, fast på gulvbelægningen i parallelle linjer.

Hvis du har brug for ekspertråd, er du velkommen til at kontakte os.

Relaterede artikler

Ældre person som får hjælp på et plejehjem
Gulve til plejehjem

At forlade sikkerheden i ens hjem er svært for de fleste mennesker, og derfor er miljøet på et plejehjem afgørende når vi bliver ældre.