Ny iQ Natural – et skridt mod et fossilfrit samfund

Ny iQ Natural – et skridt mod et fossilfrit samfund

I den nye iQ Natural erstattes traditionelle fossile råvarer med bio-attribueret vinyl og biobaserede blødgørere. Sammen med den nyligt lancerede rensningsproces for gamle gulve og Tarketts teknik til genanvendelse repræsenterer iQ Natural en helt ny generation af vinylgulve. Udledningen af drivhusgasser er 60 % mindre end ved traditionelle homogene vinylgulve og hver anvendt kvadratmeter bidrager til omstillingen til et cirkulært fossilfrit samfund. 

Ny iQ Natural udleder 60 % mindre CO2
Den første version af iQ Natural blev allerede lanceret i 2009 med en biobaseret blødgører. I denne nye udgave har vi taget endnu et skrift for at mindske klimapåvirkningen. Baseret på hele livscyklussen giver ny iQ Natural 60 % mindre udledningen af drivhusgasser* sammenlignet med traditionelle homogene vinylgulve. Hver anvendt kvadratmeter bidrager til et skift fra fossile til bæredygtige råvarer. 

Den nye iQ Natural giver 60 % mindre udledning af drivhusgasser sammenlignet med traditionelle homogene vinylgulve.*

* Baseret på en sammenligning med en generisk EPD (Environmental Product Declaration) for homogene vinylgulve fra ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute).

Eco-design

Eco-design for en bæredygtig cirkulær omstilling
iQ Natural er, ligesom de øvrige iQ-kollektioner, produceret i Sverige og værdsat i offentlige miljøer verden over for sine gode funktions- og designegenskaber. Gulvet er let at genanvende og bevarer sine tekniske og æstetiske egenskaber selv efter, det er blevet genanvendt adskillige gange.

Eco-design handler også om at vælge de rigtige råvarer, og vi bestræber os på at øge mængden af genanvendt indhold i vores produkter. Et andet vigtigt skridt er overgangen fra fossilbaserede råvarer til andre alternativer.

Den fossile råvare erstattes med biomasse
iQ Natural er verdens første gulv med BIOVYN™, bio-attribueret vinyl fra INOVYN. Den erstatter den fossile råvare med bæredygtig biomasse af restprodukter fra skovbrug i henhold til principperne om massebalance.

BIOVYN™ fremstilles i et produktionssystem, som anvender bæredygtige råvarer parallelt med fossile råvarer. Af tekniske årsager blandes de to råvarer i systemet, men den biobaserade del ”attribueres”, det vil sige henføres bogføringsmæssigt til et specifikt slutprodukt. Attribueringen gennem hele produktionskæden er kontrolleret af en tredjepart, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials).

Massebalanceprincippet giver mulighed for en grøn omstilling inden for en eksisterende industriel infrastruktur uden ressourcekrævende udbygninger af nye produktionsanlæg. Det er et vigtigt værktøj for at drive udviklingen mod et klimaneutralt samfund. For hver anvendt kvadratmeter bidrager iQ Natural til overgangen fra fossile til bæredygtige råvarer, uden at ydeevne og tekniske egenskaber påvirkes. 

Derudover kan et brugt iQ Natural-gulv returneres og genanvendes til nye gulve og på den måde få nyt liv.

RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) er en global uafhængig organisation, der driver udviklingen af en ny bioøkonomi gennem løsninger inden for bæredygtighed, certificeringer og partnerskaber. Under udviklingen af iQ Natural har vi arbejdet tæt sammen med RSB som en uafhængig tredjepart.

CO2-neutral produktion

Vores fabrik i Sverige, som producerer iQ Natural, har anvendt fossilfri elektricitet i mange år. I 2019 blev der foretaget omfattende investeringer, delvis finansieret af det svenske regeringsinitiativ Klimatklivet, for at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer til produktion af varme. 

To oliekedler er blevet erstattet af tilsvarende elektriske, hvilket har givet en estimeret reduktion af drivhusgasser på næsten 4.000 tons CO2 årligt. De resterende udledninger, der forekommer i livscyklussen for elproduktion, f.eks. byggeri af kraftværker, klimakompenseres af Tarkett.*

Dette gør produktionen af iQ Natural CO2-neutral.

*Tarkett støtter biosfæreområdet Tambopata-Bahuaja for at øge bevidstheden om REDD+ projektet, modarbejde klimaforandringer, øge biodiversiteten og samtidig støtte ansvarligt jordbrug og social retfærdighed.

Slutter kredsløbet

Genanvendelse er en hjørnesten inden for cirkulær økonomi – en effektiv måde at spare på jordens ressourcer, mindske mængden af affald og reducere udledningen af drivhusgasser.

Det kræver mindre energi at genanvende et materiale sammenlignet med at fremstille det fra bunden af nye råvarer. F.eks. sparer man 2 kg CO2 for hvert kilo installationsspild fra vinylgulve, der genanvendes, ifølge det svenske miljøinstitut, IVL.

Tarketts ReStart®
Gennem Tarketts ReStart®, et program til indsamling og genanvendelse af vores produkter, driver vi genanvendelsessystemer over hele Europa, hvor spild fra installation af vinylgulve indsamles og sendes til vores genanvendelsescentre. 

I 2019 indsamlede vi 466 ton installationsspild i Norden, som blev genanvendt som råvarer til det, der svarer til 115.000 m2 nye Tarkett-gulve, hvilket sparede 700 ton CO2.

For effektivt at kunne genanvende monterede vinylgulve har Tarkett for nylig lanceret en unik industriel rensningsproces. Gennem denne kan afmonterede iQ Natural-gulve renses for lim og spartelmasse og derefter omdannes til granulat af samme kvalitet som nyproducerede råvarer. 

iQ Natural – et godt valg  gennem hele livscyklussen

iQ Natural – et godt valg  gennem hele livscyklussen

Hvordan fungerer massebalance?

Den første version af iQ Natural blev allerede lanceret i 2009 med bæredygtige blødgørere baseret på ricinolie. Dette skabte grundlaget for et udviklingsarbejde, der har bragt os endnu et skridt på vejen mod en bæredygtig fremtid. Resultatet er en ny generation af iQ Natural – verdens første gulv med BIOVYN™, bio-attribueret vinyl fra INOVYN. Den erstatter den fossile råvare med bæredygtig biomasse af restprodukter fra skovbrug i henhold til principperne om massebalance.

Bio-attribueret

Bio-attribueret betyder, at et materiale er baseret på bæredygtige råvarer i henhold til massebalanceprincippet. Det er fremstillet i et produktionssystem, der anvender bæredygtige råvarer parallelt med fossile råvarer. Af tekniske årsager blandes de to råvarer i systemet, men den biobaserede del attribueres, det vil sige henføres bogføringsmæssigt til et specifikt slutprodukt. Attribueringen gennem hele produktionskæden er kontrolleret af en tredjepart, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials).

Massebalanceprincippet giver mulighed for en grøn omstilling inden for en eksisterende industriel infrastruktur uden ressourcekrævende udbygninger af nye produktionsanlæg. Det er et vigtigt værktøj for at drive udviklingen mod et klimaneutralt samfund. 

For hver kvadratmeter, der anvendes, bidrager iQ Natural til overgangen fra fossile til bæredygtige råvarer, uden at ydeevne og tekniske egenskaber påvirkes. 

Derudover kan et brugt iQ Natural-gulv returneres og genanvendes til nye gulve og på den måde få nyt liv.

Design inspireret af naturen

Naturens forskellige udtryk har været inspirationen til iQ Naturals farver

Den nye kollektion består af 35 farver i fem farvegrupper – Dusk, Dawn, Crisp, Radient og Relief. Sammen udgør de en fint afstemt blanding af tone-i-tone og neutrale nuancer, valgt til at skabe smukke og funktionelle indendørsmiljøer.

Det nye Natural Flakes-mønster med dets bløde kontraster komplementerer kollektionens ellers rolige mønsterbillede og kan anvendes til at fremhæve udvalgte overflader.

Billedegalleri

Dokumenter

Livslang ydeevne

iQ Natural er endnu en iQ-kollektion fra Tarkett med stærke funktionelle egenskaber. Nem montering, lang levetid og unikke hygiejne- og vedligeholdelsesegenskaber, værdsættes i både offentlige og private miljøer over hele verden.

Materialets fleksibilitet og homogene design med en tykkelse på 2 millimeter giver gulvene i iQ-kollektionen en unik, livslang ydeevne. Dette gør et iQ-gulv til en ideel løsning til gangområder, vandtætte overflader i vådrum og områder, hvor hygiejne og slidstyrke er i fokus.

En af de mest værdsatte egenskaber ved iQ-gulve er, at den oprindelige overflade kan reetableres med regelmæssig tørpolering, hvilket garanterer en fortsat jævn, modstandsdygtig og holdbar overflade. 

Designet gør det muligt at tørpolere iQ-gulve i hele deres levetid uden behov for voks eller polish. Dette er en af grundene til, at iQ-gulve findes er at finde i offentlige miljøer i hele verden.

Med sine meget lave VOC-emissioner og ftalatfri sammensætning har iQ-gulvene ikke nogen målbar indvirkning på luftkvaliteten indendørs.

I områder, hvor lydkomfort er en prioritet, som på skolegange, i børnehaver eller offentlige byggerier, fås iQ Natural også med akustik-bagside.* iQ Natural Acoustic fås i ti udvalgte farver og reducerer trinlyden med 15 dB.

*Akustik-bagsiden består også af bio-attribueret vinyl certificeret af RSB. Af produktionsmæssige grunde anvendes blødgørere, DOTP, i skumunderlaget. Det er fri for ftalater, men er ikke baseret på bæredygtige råvarer.