Optimal udnyttelse af ressourcerne

Optimal udnyttelse af ressourcerne

At spare på ressourcerne

Vores mål er at optimere rudnyttelsen af ressourcer i hvert enkelt trin af produktionsprocessen. Vi vil have en så effektiv produktionsproces som muligt, samtidig med at vi, i mindst muligt omfang, bidrager til ressourceknapheden i verden.

Vores mål er at spare på vandet, optimere energiforbruget og mindske udledningen af drivhusgasser.

 

Målsætning 2020

  •  100 % af vores produktionsanlæg får lukkede vandsystemer eller anvender slet ikke vand i deres processer  (til sammenligning 47% i 2013)
  •  20 % lavere udledning af drivhusgasser sammenlignet med 2010

Nogle eksempler

Højeste produktkvalitet og miljøstandarder
–  ISO 9001: 97 % af vores produktionsanlæg er certificerede
–  ISO 14001: 88 % af vores produktionsanlæg er certificerede

World Class Manufacturing – løbende kvalitetsforbedring
WCM er et program til løbende forbedringer, som er baseret på Toyotas produktionsfilosofi og -metoder. Programmet indebærer en systematisk kontrol, opfølgning og udvikling af produktionen med det formål at opnå den bedst mulige kvalitet. Programmet er baseret på ti ledelseskriterier og har udpræget fokus på effektivitet, omkostninger, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøpåvirkning.

Anvender vedvarende energi for at optimere produktionen
–  Tarkett i Polen omdanner produktionsaffald til træbriketter. De sendes til et kraftværk i nærheden, hvor de anvendes til at generere strøm.
–  Savsmuld fra vores trægulvsproduktion i Sverige anvendes til at opvarme vores fabrikker og kan også anvendes til fremstilling af biogas.
–  Tarketts produktionsanlæg i Ronneby har udviklet et system til kildesortering og genbrug, så der ikke længere køres affald til deponering.