Askebunker fra Estland skal forvandles til ny råvare med negativ CO2-udledning

Askebunker fra Estland skal forvandles til ny råvare med negativ CO2-udledning

12.10.21

Gulvproducenten Tarkett og miljøvirksomheden Ragn-Sells indgår et langsigtet samarbejde om at udvikle CO2-negativt mineralfyldstof til vinylgulve inden 2025. Det nye fyldstof vil blive udvundet fra askebunker i Estland, og i processen vil der blive bundet mere CO2, end der udledes.

I Estland har man i de seneste 50 år produceret energi gennem en omfattende afbrænding af olieskifer. Som et biprodukt er der blevet dannet aske, og mere end 600 millioner tons er deponeret i det østlige Estland, hvor det udgør en miljøbelastning. Ragn-Sells har udviklet en patenteret teknologi, der omdanner denne aske til calcium-
karbonat, dvs. kalk. Kalk anvendes som mineralsk fyldstof i en række forskellige produkter og udvindes ofte i store kalkbrud.

Tarkett fremstiller vinylgulve til både offentlige miljøer og boliger på flere fabrikker i Europa, herunder svenske Ronneby. Virksomheden arbejder med cirkulær økonomi som en central strategi og bestræber sig på at reducere sin miljøbelastning ved at benytte genanvendte råvarer. Alle vinylgulve indeholder fyldstoffer, og Tarkett anvender hundredtusinder tons af sådanne råvarer i sine produkter hvert år.

Hvordan fungerer det? 

I Ragn-Sells patenterede proces tilsættes indfanget kuldioxid, som bindes i fyldstoffet, hvilket betyder, at CO2-aftrykket bliver negativt. Da Tarketts vinylgulve har en lang levetid og er genanvendelige, vil kuldioxiden være bundet i meget lang tid. De fyldstoffer, som Tarkett anvender i dag, har allerede en lav klimapåvirkning, men materialet fra Ragn-Sells forventes at have et negativt CO2-aftryk på -0,4 kg CO2 ekv. pr. kg, hvilket vil bidrage til at mindske Tarketts samlede klimaaftryk. 

Samarbejdet giver også mulighed for at erstatte store mængder nye råvarer med genanvendt materiale, hvilket er et vigtigt skridt i den cirkulære omstilling. Tarkett sigter mod at have mindst 30 % genanvendt indhold i sine produkter inden 2030.

Læs mere om Ragn-Sells teknologi

"Vores livsstil i dag er baseret på uholdbar brug af naturressourcer. Ragn-Sells’ mål er at føre flere af de ressourcer, vi allerede har, tilbage i kredsløbet. Men for at kunne gøre dette, er vi nødt til at samarbejde med andre virksomheder i værdikæden. Tarkett er et glimrende eksempel på en virksomhed, der deler vores vision og vores engagement, og vi ser meget frem til at udvikle vores samarbejde.” 
Pär Larshans, bæredygtighedschef i Ragn-Sells

Takket være dette projekt får vi mulighed for at fremstille gulve med råvarer, der bidrager til at forbedre miljøet i Estland og samtidig binder kuldioxid. Som et resultat vil vores vinylgulve få et lavere CO2-aftryk og en øget mængde genanvendt indhold. Det er præcis denne type af innovative og langsigtede samarbejder, som, vi tror på, vil bane vejen for et cirkulært og CO2-neutralt samfund.” 
Arnaud Marquis, Chief Sustainability Officer i Tarkett.