Socialt ansvar

Socialt ansvar

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Udover at overholde den gældende lovgivning om arbejdsmiljø og -sikkerhed har Tarkett også en nulvision for arbejdsulykker i 2020. Det kan vi opnå ved at have et arbejdsmiljø i verdensklasse, hvor vi deler viden og "best practice" mellem vores fabrikker over hele verden.

I de senere år har Tarkett gjort store fremskridt inden for arbejdsmiljøområdet på vores fabrikker. Dette skyldes i høj grad arbejdet med WCM (World Class Manufacturing). 2017 var et rekordår med hensyn til sikkerhed på vores fabrikker. For eksempel var Lost Time Accident Frequency Rate (et mål for antallet af skader, der er opstået på en arbejdsplads pr. 1 million arbejdstimer) 1,87 sammenlignet med 3,68 året før (2016).

Modvirker korruption

Som medlem af FNs Global Compact følger Tarkett de ti principper, hvor nummer fire handler om etiske retningslinjer. Herved har vi forpligtet os til at drive vores forretning lovligt, med integritet og gennemsigtighed og med nultolerance over for alle former for bestikkelse og korruption.

Arbejdet med at bekæmpe korruption er en central del af Global Compact, og Tarkett har derfor etableret en omfattende antikorruptionspolitik for alle medarbejdere. Formålet er at give viden og praktisk vejledning i det daglige arbejde med at opdage og modvirke handlinger, som strider mod korruptionslove. Vi gennemfører løbende træning med videnskontrol inden for forretningsetik for alt relevant personale.

Leverandørkontrol

Tarkett stræber efter at have et ansvarligt og positivt samarbejde med leverandører og deres underleverandører. Målet er at etablere langsigtede relationer med virksomheder, som deler vores værdier. Her er de vigtigste tiltag for at opnå dette:

  • Vi kræver, at vores leverandører overholder FN's Global Compact-principper inden for menneskerettigheder, arbejdsvilkår, bekæmpelse af korruption og respekt for miljø og sundhed. I 2017 kom 74 % af vores indkøbte råmateriale fra leverandører, der skrev under på at overholde FNs Global Compact, sammenlignet med 64 % i 2016.
  • Vi involverer vores leverandører i vores overvejelser omkring miljøvenligt design og i vurderingen af ​​materialer i henhold til principperne i Cradle to Cradle®.
  • Vi har etableret partnerskaber med træleverandører, der er certificeret i henhold til FSC® (Forest Stewardship Council®) eller PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification™).

Tarkett Cares

Tarkett Cares er et frivilligt program, hvor ansatte over hele verden bidrager til lokalsamfundet ved at dele deres tid og viden. Op til to dage om året kan Tarketts medarbejdere deltage og bidrage socialt til samfundet i løbet af den betalte arbejdstid. Tarkett Cares er et fleksibelt program, der tilbyder støtte på flere forskellige måder:

  • Frivilligt arbejde: Tarkett opfordrer sine medarbejdere til at bruge op til to dage om året på et frivilligt projekt, der understøtter lokalsamfundet. Arbejdet kan udføres individuelt eller i en gruppe.
  • Rekrutteringsdonationer: For hvert nyt job i Tarkett, hvor en nuværende medarbejder har anbefalet kandidaten, giver Tarkett en donation til en velgørenhedsorganisation eller nonprofitorganisation, som støtter lokalsamfundet.
  • Donationer: Tarkett kan også støtte lokale initiativer ved at donere penge, materialer eller produkter og samtidig involvere Tarketts medarbejdere i projektet.

For Tarketts medarbejdere giver disse initiativer uvurderlige muligheder for at dele fælles værdier og for at vise generøsitet, solidaritet og goodwill.

Du kunne også være interesseret i:

Miljømærkninger og certificeringer
Miljømærkninger og certificeringer

I Danmark og Norden er miljømærker og certificeringer afgørende. Tarkett arbejder konstant for at opfylde de nødvendige kriterier og standarder.

Naturlige ingredienser til vores linoleumgulv
Cirkulære råvarer

Hos Tarkett ser vi affald som en ressource. Ved at genanvende materiale kan vi bidrage til at bevare værdifulde naturressourcer.