Circular Collection

Circular Collection

Hos Tarkett arbejder vi for en cirkulær økonomi og udvikler produkter af gode materialer, som bidrager til et godt indeklima. Vi er overbeviste om, at cirkulær omstilling er den rigtige strategi for at spare på jordens ressourcer, mindske affaldsmængden og hjælpe med at bremse den globale opvarmning. Vi vil vise, at cirkulær økonomi er en realitet og være et forbillede, som inspirerer andre ved at tage skridtet fra ord til handling.

Alle gulvene i Circular Collection er genanvendelige, hvilket vil sige, at:

— vi har rutiner for indsamling af gamle gulve over hele landet.

— vi transporterer det indsamlede materiale til et genanvendelsesanlæg

— de gamle gulve bliver genanvendt som råvare i nye gulve.


Læs mere om Circular Collection