iQ Surface - et genanvendeligt vinylgulv

Circular Collection

Cirkulær økonomi i praksis

Circular Collection – vores genanvendelige gulve

Hos Tarkett arbejder vi for en cirkulær økonomi og udvikler produkter af gode materialer, som bidrager til et godt indeklima. Dette ser vi som en vigtig del af vores ansvar over for nutidens og fremtidens generationer. Vi kalder det Human Conscious Design™. Vi er overbeviste om, at cirkulær omstilling er den rigtige strategi for at spare på jordens ressourcer, reducere mængden af affald og bidrage til at bremse den globale opvarmning. 

I 2019 lancerede vi en banebrydende teknologi til at rengøre gamle vinylgulve for lim og spartel, og kort tid efter åbnede vi et genanvendelsesanlæg, som kan adskille garnet fra gamle tæppefliser. Men genanvendelse handler ikke kun om tekniske løsninger – hele kæden fra byggeri til genanvendelse skal fungere. Derfor har vi lagt en stor indsats i at få rutiner på plads for indsamling af gamle gulve.

Vi vil vise, at cirkulær økonomi kan realiseres og være et forbillede, som inspirerer andre ved at tage skridtet fra ord til handling. Med Tarketts Circular Collection kan vi vise, hvor langt vi er kommet.

Circular Collection omfatter alle de produkter, som vi i dag kan indsamle via vores ReStart-program, og hvor det indsamlede materiale genanvendes som råvare til nye gulve. Vores ambition er gradvist at udvide denne kollektion ved at investere i nye teknologier og implementere flere indsamlingsrutiner, som fører til mere genanvendelse – i praksis.

Alle kollektioner med gulve, som er en del af Tarketts Circular Collection

Krav til Circular Collection

Det er et krav for alle gulvene i Circular Collection, at de er genanvendelige, hvilket vil sige at:

  • vi har rutiner for indsamling af gamle gulve over hele landet.
  • vi transporterer det indsamlede materiale til vores genanvendelsesanlæg.
  • vi anvender materialet som råvare i produktionen af nye gulve.

Produkterne i Circular Collection er genanvendelige, ftalatfrie og har lave emissioner. De har også EPD (Environmental Product Declaration) og MHS (Material Health Statement) samt byggevaredeklaration (eBVD).

Gulvtyper i Circular Collection

Tarketts homogene iQ-vinylgulve.  Disse gulve er udviklet og produceret til at leve op til de strengeste krav til slidstyrke, hygiejne og rengøringsvenlighed i offentlige miljøer. På vores produktionsanlæg i Sverige genanvender vi både installationsspild  og gamle gulve. Ud over de homogene vinylgulve, vi sælger i dag, kan vi også tage op til 10 år gamle gulve af denne type retur og genanvende dem, uden at få uønskede stoffer tilbage i kredsløbet. 

Tæppefliser med PA6-garn. Disse fås i en række forskellige designs, i mange forskellige mønstre, strukturer og farver og er velegnede til blandt andet kontorer, skoler og hoteller. De produceres i Holland, hvor vi også har vores genanvendelsesanlæg. Vi kan også indsamle og genanvende ældre tæppefliser samt konkurrenters produkter af løkkevarer med PA6-garn.

Tarketts linoleumsgulve. Vores linoleumsgulve produceres i den lille by Narni i Italien efter den originale opskrift fra 1898 med råvarer som linolie, kork- og træmel, harpiks og jutevæv. Materialet er meget slidstærkt og fås i en række forskellige farver og mønstre. På vores fabrik har vi udviklet en teknik til at genanvende produktions- og installationsspild. Vi har nu forbedret den samme teknologi for også at kunne genanvende gamle linoleumgulve fra Tarkett. 

Det heterogene vinylgulv Excellence Genius. Genius er udviklet til løslægning og er en problemløser i nybyggeri med fugtig beton og ved hurtige renoveringer. Gulvet produceres i Frankrig, tåler tung trafik i offentlige miljøer og er let at afmontere, da det ikke er limet fast til underlaget. Gamle Genius-gulve sendes retur til vores genanvendelsesanlæg i Luxembourg, hvor det granuleres for at blive anvendt som råvare i nye Tarkett-gulve.

LVT-vinylgulvet iD Square. iD Square er en kollektion af heterogene, modulære vinylgulve, også kaldet LVT-vinylgulve, som fås som fliser og planker i en række forskellige mønstre og farver. iD Square produceres i Frankrig, det kan løslægges og med fordel kombineres med DESSO-tæppefliser i f.eks. kontormiljøer. Vi kan genanvende iD Square-gulve, som er løslagt med tape eller såkaldt slip-lim. Det genanvendte materiale anvendes som råvare i produktionen af nye iD Square-gulve eller andre heterogene vinylgulve.

Genanvendelse af heterogene gulve på vores genanvendelses anlæg i Clervaux

CO2-besparelse ved genanvendelse

Hos Tarkett ser vi cirkulær økonomi som afgørende for at mindske klimapåvirkningen. Gennem øget genanvendelse reducerer vi mængden af affald til forbrænding og gør det muligt at erstatte fossile råvarer med genanvendt materiale, hvilket giver store klimabesparelser. Forbrænding af vinyl, linoleum eller tæppefliser udleder ca. 5 kg CO2 for hver kvadratmeter, der brændes. Udvinding af nye råvarer til en kvadratmeter gulv indebærer en udledning i samme størrelsesorden.

Eksempler på klimabesparelser

Klimabeparelserne ved genanvendelse omfatter:

  • reduceret udledning, da affaldet ikke forbrændes.
  • reduceret udledning, da genanvendt materiale erstatter nye råvarer.

Hvis den reducerede udledning fra begge disse lægges sammen, og udledningen fra selve genanvendelsesprocessen trækkes fra, ser den samlede CO2-besparelse sådan ud:

  • 1 m2 2 mm vinylgulv: 9,8 kg CO2
  • 1 m2 2,5 mm linoleum: 5,6 kg CO2
  • 1 m2 tæppefliser af PA6-garn med EcoBase-bagside: 9,9 kg CO2.

Vil du vide mere?

Kontakt os på +45 43 90 60 11 eller info.dk@tarkett.com for at få mere information om mulighederne med Tarketts genanvendelige gulve. Du kan også læse mere om Circular Collection og vores arbejde med cirkulær økonomi i praksis i brochuren her:

Kollektioner i Circular Collection