Akustik | Hospital

Akustik | Hospital

Akustik

Problemer med høje støjniveauer i samfundet er tiltagende. Men der findes løsninger mod støj. Valg af det rette gulv kan reducere støjniveauet og derved forbedre arbejds- og sundhedsmiljøetmiljøet for personale og patienter. 

For arbejds- og sundhedsmiljøet er de akustiske krav opdelt efter forskellige områder, f.eks. områder til søvn og hvile, områder til dagligt samvær, rum til arbejde eller med særlige krav til uforstyrrethed samt øvrige områder såsom kantine, personalerum, køkken, trappeopgange mm.

Kort beskrivelse af de mest almindelige akustiske egenskaber i hver lydklasse:

Trinlyd

Trinlyd er lyden af eksempelvis trin, slag og stoleskrab, som høres i et rum og som kommer fra etagen ovenfor eller fra nærliggende rum på samme etage. Der findes bestemmelser for højeste tilladte trinlydsniveau i sundhedsmiljøet.

Trommelyd

Trommelyd er lyd, som opstår i det rum, hvor man befinder sig. Her findes der ingen direkte krav til lydniveauet. Det generelle krav lyder på, at ”trommelyd skal begrænses i rum, hvor flere mennesker opholder sig mere end midlertidigt”.

Efterklangstid

Den tid, det tager for en lyd at dø ud, kaldes for efterklangstiden. Hårde, plane overflader såsom sten og beton, giver en lang efterklangstid. Lyden springer rundt i rummet mange gange, før den bliver absorberet. En blød overfladestruktur, f.eks. et tekstilgulv, giver en kort efterklangstid. Forskellene i efterklangstid på forskellige typer af kompakte vinyl- og linoleumsgulve er lille, men et akustikgulv med blød skumbagside kan forkorte efterklangstiden mærkbart. Tekstilgulve med luv har langt den bedste dæmpning af efterklangstiden for gulvbelægninger.

Relaterede artikler

Kontormiljø med akustikgulv Trentino Acoustic
Gulve og akustik

Hverken i vores boliger, skoler eller kontorbygninger vil vi forstyrres af lyde fra andre dele af bygningen. Den bedste måde at mindske lydniveauet på er at minimere lyden fra kilden.

Hospital, gulv
Gulve til hospitaler

Indretning af rummenes udformning og miljøet på et hospital har indflydelse på patienternes mulighed for at komme sig hurtigere, både fysisk og psykisk.