Beregn dit projekts klimaaftryk

Beregn dit projekts klimaaftryk

Hvad er et klimaaftryk?

Klimaaftryk er den måde, vi påvirker klimaet på gennem vores handlinger og livsstil og er summen af alle drivhusgasser (CO2e), der kommer fra vores aktiviteter. Vi kan beregne klimaaftrykket for et land, en virksomhed, og et produkt osv. Et produkts klimaaftryk omfatter alle drivhusgasemissioner i løbet af dets livscyklus.

Hvorfor er det vigtigt?

Klimaaftrykket er vigtigt for at forstå vores indvirkning på den globale opvarmning. Bygge- og anlægsbranchen kan gøre en stor forskel, da den står for 39 % af de globale drivhusgasser (produktion, transport og forbrænding) og 60-70 % af det samlede affald.

Effekter af klimaforandringer

Hvordan beregnes det?

Vores beregner omfatter miljøpåvirkningen fra alle faser af et produkts livscyklus: råmaterialer, transport, energiforbrug under produktion, brug og endelig bortskaffelse. Alle beregninger er baseret på vores EPD'er, der er verificeret af en tredjepart.

Et gulvs livcyklus inklusiv genanvendelse

Beregn dit projekts klimaaftryk

Udvikler og bygger du et nyt hospital?

Beregn dit projekts klimaaftryk.

Bygger du skoler, uddannelsesinstitutioner eller børnehaver?

Beregn dit projekts klimaaftryk.

I gang med et projekt indenfor hospitality?

Beregn dit projekts klimaaftryk.

Ombygning eller renovering af detailbutikker?

Beregn dit projekts klimaaftryk.

I gang med bygge fremtidens boliger og bofællesskaber?

Beregn dit projekts klimaaftryk.

I gang med at gentænke den moderne arbejdsplads?

Beregn dit projekts klimaaftryk.

Vil du gøre en forskel? Tilmeld dig ReStart®

Tilmeld dig vores ReStart® indsamlingsprogram, og sørg for, at gamle gulve og installationsspild indsamles og genanvendes som råmateriale til nye Tarkett-gulve.

.

Reducer dit klimaaftryk med genanvendelse

Ved at beregne dit klimaaftryk kan du identificere de vigtigste kilder til emissioner i et produkt. Dette giver dig samtidigt også et overblik over mulighederne for optimering og reduktion af emissioner. Slutfasen af et produkts levetid har et stort potentiale for en reducering af vores CO2-forbrug. Genanvendelse af udtjente og kasserede gulve nedbringer forbruget af CO2 og mindsker derved dit klimaaftryk når produktet genanvendes i stedet for at blive sendt til forbrænding eller deponering. Det samme gør sig også gældende for forbruget af råstoffer, som derved mindskes.

Genanvendelse af gamle vinylgulve

Tarkett har udviklet en ny teknik, som betyder, at gamle vinylgulve kan renses for lim og spartelrester og genanvendes som råvare i fremstillingen af nye gulve.

Genanvendelse af gamle linoleumsgulve

Tarkett er de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationspild fra linoleumsgulve for at anvende det som råvare i produktionen af nye gulve.

Genanvendelse af gamle tekstilgulve

Takket være ny teknologi, der er udviklet af Tarkett i tæt samarbejde med Aquafil, åbnes muligheden for genanvendelse af op mod halvdelen af de ca. 700.000 m2 tæppefliser, der hvert år lægges i Danmark.

Leder du efter cirkulære produkter?

Circular Collection

Den cirkulære indsamling består af de indsamlinger, som vi kan genanvende. Det er kollektioner, der er designet til cirkularitet og til at blive genanvendt, når de gamle gulve rives ud. Når du vælger et gulv fra Circular Collection, kan du være sikker på, at installationsspildet og de gamle gulve til sidst i livscyklussen bliver indsamlet og genanvendt.

.

Hvad kan vi hjælpe med?

Har du brug for mere information eller hjælp til dit projekt? Vi er her for at hjælpe dig! Så kontakt venligst din lokale salgskonsulent.

Beregn klimaaftrykket for en af disse kollektioner