Gamle linoleumsgulve bliver til nye råvarer

Gamle linoleumsgulve bliver til nye råvarer

Restart

ReStart Linoleum

Ved hjælp af indsamlingssystemet ReStart Linoleum kan vi tage gamle linoleumsgulve retur og anvende dem i produktionen. 

I dag er vi nået langt. Fra og med sommeren 2021 kan vi indsamle og genanvende ikke bare installationsspild, men også udtjente gamle linoleumsgulve takket være vores genanvendelsesprogram ReStart. Et linoleumsgulv fra Tarkett har en teknisk levetid på 30 år og kan derefter genanvendes 100 % som råvarer til nye produkter.
Hele fremstillingsprocessen fra råvareudvinding til genanvendelse sker i overensstemmelse med etablerede miljømærkninger. Bæredygtigheden gælder naturligvis også anvendelsen. Når gulvet er monteret, er der hverken behov for monteringsbehandling eller vedligeholdelse med voks ellerpolish.

Alle Tarketts linoleumsgulve er miljømærket med Svanen og certificeret af Cradle to Cradle på minimum sølvniveau. 

Bæredygtighed

Bæredygtighedsarbejde i Narni

Selvom linoleum generelt er et bæredygtigt materiale, er der mange parametre at skrue på for yderligere at reducere produktets klimaaftryk. Dette arbejde indgår kontinuerligt i den produktudvikling og fremstilling, der foregår på fabrikken i Narni i Italien.

 

Bæredygtig produktudvikling

I kollektionen Originale er pigment og overfladebehandling udvalgt for at opfylde kravene i Cradle to Cradle guld. Originale var den første linoleumskollektion i verden, der opnåede denne certificering. 

 

Fremstilling efter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Der er blevet fremstillet linoleum i Narni siden 1898. I dag har fabrikken 150 medarbejdere, og alt arbejde foregår i henhold til FN’s bæredygtighedsmål. 

Linoleum giver klimafordele

Hvis man medregner hele processen med råvareudvinding, transport og linoleumsproduktion, ender Tarketts linoleum (2,5 mm) på et negativt udslip af drivhusgasser.

Hvordan er det muligt?

Det skyldes først og fremmest, at materialet fremstilles af naturlige råvarer (som binder CO2 i sin vækst) og genanvendte råvarer. Men også anlæggets vedvarende elproduktion samt den energi, der genereres og udnyttes under genanvendelsesprocessen. Fra 2010 til 2020 reducerede vi vores drivhusgasudledning for linoleum med 60 %.

Ny EPD for Tarketts linoleum viser mindre CO2-udledning

Klimaneutral produktion

I Narni producerer vi 34 % af vores el og recirkulerer 100 % af det vand, vi bruger. Når vi genbruger vores egne produktionsrester, bliver de kogt i en enorm beholder. Energien udnyttes og anvendes i et geotermisk energisystem, som opvarmer vores ovne. Den øvrige energi kommer 100 % fra vedvarende kilder. Før brugte vi cirka 80 millioner liter drikkevand hver dag, blandt andet til at vaske udstyr. I dag recirkuleres alt vandet, og vi bruger også en vis del regnvand fra en rørledning. Intet produktionsaffald ender på lossepladsen.

Bidrager til et bedre indeklima

I det seneste årti har Tarkett arbejdet bevidst på, at alle vores materialer skal bidrage til indeklimaets luftkvalitet. Linoleum har ultralave VOC-niveauer, der ligger mere end 100 gange lavere end den højeste branchestandard. Linoleum har naturligt antibakterielle egenskaber mod almindelige bakterier som E. coli og MRSA. Et yderligere bidrag til indeklimaet er vores løsninger til isolering mod varme og lyd, som sparer både energi og reducerer støj.

Relaterede artikler

Ny mat overflade og mere farve | Linoleum til gulve og vægge
Ny mat overflade og mere farve | Linoleum til gulve og vægge

Tarketts linoleumgulve bliver produceret i den lille italienske by Narni, efter original opskrift siden 1898. Materialet i opskriften består af naturlige råvarer såsom lindolie, korkmel, træmel, harpi

Linoleum i børnehaver, i lufthavne og på kontorer
Linoleum i børnehaver, i lufthavne og på kontorer

Tarkett linoleum fungerer i alle miljøer. De nye linoleums-kollektioner opgraderet til nye moderne standarder

Klassiske og moderne linoleumsmønstre
Klassiske og moderne linoleumsmønstre

Fornemmelsen af linoleum er, at du rører ved et naturmateriale. Nye og klassiske linoleumsmønstre.

Indretning med naturmaterialer
Indretning med naturmaterialer

Det unikke ved Tarketts linoleum er, at det er homogent, det består af et lag rent linoleum, som overfladebehandles og monteres på jutevæv. Ny Tarkett linoleum i bæredygtigt materiale