Klimagevinster ved genanvendelse - Tarkett

Klimagevinster ved genanvendelse

- Sådan beregner du dem

Klimagevinster ved genanvendelse

Hvordan beregner du CO2-besparelsen ved at genanvende gamle gulve og installationsspild? Vi har gjort det nemt for dig at få overblik over klimagevinsterne ved genanvendelse af forskellige gulvmaterialer. Find beregningerne i vores nye rapport ”Climate benefits from recycling of floor waste fractions”, som er udarbejdet i samarbejde med det svenske miljøinstitut (IVL). 

Hos Tarkett ser vi cirkulær økonomi som en helt afgørende måde at mindske vores klimapåvirkning. Gennem øget genanvendelse sikrer vi, at affald ikke sendes til forbrænding og derudover kan vi ofte erstatte nye, fossile råvarer med genanvendt materiale, hvilket giver store klimagevinster.

Klimabesparelserne ved genanvendelse udgøres af følgende:

 • reduceret udledning, da affaldet ikke forbrændes.
 • reduceret udledning, da genanvendt materiale erstatter nye råvarer.

Herunder finder du nogle eksempler på beregninger af klimagevinster ved genanvendelse. Hvis du vil dykke dybere ned i beregningerne har vi udarbejdet en rapport, som du fx kan anvende til at lave CO2-beregninger for bygge- og renoveringsprojekter. 

CO2-udledning ved forbrænding

I dag er forbrænding den mest almindelige måde at skille sig af med gamle gulve. Forbrændingen sker ofte i moderne anlæg med god røggasrensning, hvor energien udnyttes i form af fjernvarme eller til elproduktion på kraftvarmeværker. Selvom affaldet i disse tilfælde gør en vis nytte, bidrager processen stadig til CO2-udledning og klimaforandringer på sigt.

Eksempel på CO2-udledning ved forbrædning af 1 m2 gulv:

 • 2 mm vinylgulv: 4,5 kg CO2
 • 2,5 mm linoleum: 5,5 kg CO2
 • LVT-klikgulv: 15 kg CO2
 • Tæppefliser (EcoBase-bagside): 4* kg CO2  
 • 14 mm parket: 12 kg CO2  

*2,5 kg fra bagsiden, 1,5 kg fra garnet.

CO2-udledning ved produktion af nye råvarer

Hvis affald genanvendes som råvarer til nye produkter, er udledningen lavere, end hvis der skal udvindes og produceres helt nye råvarer.

Der er dog undtagelser. Ved genanvendelse af polyamid (depolymerisering), der blandt andet anvendes til tæppefliser, udleder processen cirka 1,7 kg CO2/kg råvare. Trods dette er klimagevinsten stor, fordi produktionen af ​​ny polyamid giver en endnu større udledning.   

Eksempel på udledning ved produktion af råvarer til 1 mgulv:

 • Vinyl: 6 kg CO2
 • Linoleum: 2,5 kg CO2
 • LVT -klikgulve: 10 kg CO2
 • Tæppefliser (EcoBase-bagside):  7* kg CO2  
 • Parket: 3 kg CO2

*1,5 kg fra bagsiden, 5,5 kg fra garnet.

Store klimagevinster ved genanvendelse

Hvis begge disse dele lægges sammen, og udledningen fra selve genanvendelsesprocessen trækkes fra, ser besparelserne ved genanvendelse sådan ud:

Eksempel på klimagevinster ved genanvendelse af forskellige typer af gulvmateriale:

Installationsspild (kg)

 • 1 kg vinyl: 3,7 kg CO2
 • 1 kg linoleum: 2,6 kg CO2

Gamle gulve (m2)

 • 1 m2 homogen vinyl: 9,8 kg CO2
 • 1 m2 heterogen vinyl (Excellence Genius): 11,9 kg CO2
 • 1 m2 tæppefliser af PA6-garn med EcoBase-bagside: 9,9 kg CO2

Det betyder, at genanvendelse potentielt kan føre til meget store klimabesparelser sammenlignet med at sende gulvaffaldet til forbrænding, som det oftest sker i dag.

Tarkett har et program til at indsamle og genanvende installationsspild fra vores vinyl- og linoleumsgulve samt visse gamle, homogene vinylgulve, løslagte heterogene vinylgulve og tæppefliser af PA6-garn.

Du kunne også være interesseret i:

Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart
Tarkett ReStart®

Tarketts ReStart-program er cirkulær økonomi i praksis. Vi indsamler installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve.

iQ Surface - et genanvendeligt vinylgulv
Circular Collection

Circular Collection omfatter alle de produkter, som vi i dag kan indsamle via vores ReStart-program, og hvor det indsamlede materiale genanvendes som råvarer i nye gulve.