Statisk elektricitet og gulv | Hospital

Statisk elektricitet og gulv | Hospital

Statisk elektricitet og gulv

Udladning af statisk elektricitet kan være et komfortproblem, men det kan også skade følsomt teknisk udstyr og antænde brandfarlige gasser. Den rette type gulvbelægning kan mindske risikoen for sådanne skader.

Vi har vel alle prøvet at få elektrisk stød, når vi tager i et dørhåndtag. Men strømstyrken er så lille, at den lillebitte gnist ikke udgør nogen sundhedsrisiko for mennesker. Alligevel kan statisk elektricitet være et komfortproblem. Det er f.eks. ubehageligt for et lille barn på en børneafdeling at få stød af lægens fingre.

En gulvbelægning kan være med til at ”oplade” en person, der går på gulvet. Gulvet udgør dog kun en lille del i den store sammenhæng. Luftfugtigheden, sko og beklædning, møbler og kontorudstyr kan have meget større indvirkning end gulvet.

Beskyt følsomt udstyr

Udladningerne kan forårsage skader på følsomt teknisk udstyr og antænde brandfarlige gasser. Et ESD-gulv (Electro Static Discharge) er en speciel type gulvbelægning, som hjælper med at lede elektriske udladninger bort. Formålet er at mindske risikoen for skader eller forstyrrelser på følsomt elektronisk udstyr som følge af elektrostatiske udladninger.

ESD-gulve er velegnede til:

  • operationsstuer
  • behandlingsrum med følsomt elektronisk udstyr
  • data-/serverrum
  • laboratorier

Reducer eksplosionsrisikoen

Når man arbejder med håndtering af brandfarlige gasser og væsker, kan den lille gnist, der bliver dannet ved en elektrostatisk udladning, starte en eksplosion. Derfor bør man anvende gulve, som afleder statisk elektricitet. Arbejdsmiljøstyrelse angiver følgende eksempler på aktiviteter, hvor det kan være nødvendigt at anvende et afledende gulv:

  • Tapning af letantændelige væsker
  • Opladning af blybatterier
  • Visse typer laboratoriearbejde
  • Arbejde med eksplosionsfarlige gasser (f.eks. narkose)

Tre forskellige ESD-klassificeringer

I Sverige anvendes de internationale standarder IEC 61340-4-1 og 61340-4-5 til at definere gulvbelægninger med elektrisk afledende egenskaber.

ANTISTATISK GULV – AS (ANTI-STATIC)

  • Et antistatisk gulv modvirker elektrostatisk opladning af en person, der går på gulvet. Personopladningen ligger på under 2kV. Alle Tarkett-gulve er antistatiske.

STATISK AFLEDENDE GULV – SD (STATIC DISSIPATIVE)

  • Gulve, som har en modstand mellem 106 W og 109 W, kaldes for statisk afledende gulve eller SD. iQ Granit SD er et gulv i SD-klassen.

STATISK LEDENDE GULV – EC ELLER SC (ELECTROSTATIC CONDUCTIVE / STATIC CONDUCTIVE)

Hvis gulvet har en elektrisk gennemgangsmodstand på højst 106 W, kaldes det for et EC- eller SC-gulv. iQ Toro SC er et gulv i EC/SC-klassen.

Hvis du vil vide mere om statisk elektricitet og gulve på hospitaler er du velkommen til at kontakte os

Relaterede artikler

Hospital, gulv, mennesker på en operationsstue
Gulve til hospitaler

Indretning af rummenes udformning og miljøet på et hospital har indflydelse på patienternes mulighed for at komme sig hurtigere, både fysisk og psykisk.