Udledninger | VOC

Udledninger | VOC

VOC (Volatile Organic Compound)

Organic Compound) er et samlet begreb for alle flygtige organiske forbindelser, som afgives fra et materiale – både naturlige og menneskeskabte. Man kan ikke tale om VOC’ers generelle sundhedsmæssige indvirkning, eftersom de ikke udgør en defineret gruppe af kemikalier. Nogle kan være uønskede og have negative sundhedsmæssige effekter, mens andre flygtige organiske forbindelser er den slags, vi sætter pris på – fx de VOC’er, der får roser til at dufte af roser. Det er dog vores ambition at arbejde efter forsigtighedsprincippet og udvikle produkter, der har så lave udledninger som muligt.

Lave VOC-tal for et bedre indeklima

Lave VOC-tal for et bedre indeklima

Vi er pionerer i branchen, når det gælder produkter med lav VOC-emission. I dag har 96 % af vores produkter lav VOC-emission, dvs. < 100 µg/kbm. Mange produkter, fx vores homogene PVC-gulve fra Ronneby, udleder < 10 µg/kbm, hvilket er under målbart niveau. Ud over at tilbyde gulve med lave eller meget lave VOC-emissioner, udvikler vi også lægnings- og vedligeholdelsesmetoder som fx limfrie LVT-vinylgulve og metoder til vedligeholdelse med tørpolering og neutrale rengøringsprodukter. Alt dette bidrager til et godt og sundt indeklima. 

Transparens

Transparens

Vi er transparente omkring, hvilke risici der er forbundet med vores materialer, og vi redegør åbent for vores produkters indholde både i form af eBVD’er (byggevaredeklarationer) og MHS’er (Material Health Statement) helt ned til bestanddele på 100 ppm (0,01 %).

Koncentrationen af flygtige organiske forbindelser fra gulve er generelt meget lav – ofte omkring 10 µg/kbm, dvs. nogle milliontedele gram i en kubikmeter luft. Koncentrationen 1 µg/kbm svarer til en teskefuld af et stof i en pool i olympisk størrelse.

Samarbejde kræver åbenhed, ærlighed og transparens.
Tarkett Human-Conscious DesignTM.

låga VOC:er och golv

Download vores bæredygtighedsrapport

Du kunne også være interesseret i:

To medarbejdere som arbejder sammen hos Tarkett
Samarbejde

Tarkett ønsker at handle rigtigt og ansvarsfuldt – men vi kan ikke gøre det alene.

DESSO Airmaster® – For en bedre luftkvalitet
DESSO Airmaster® – For en bedre luftkvalitet

Hos Tarkett stræber vi efter at bidrage til menneskers sundhed og velvære ved at forbedre luftkvaliteteten indendørs.

Støv og partikler
Støv og partikler

Vi ønsker, at vores gulve skal bidrage til et bedre miljø de steder, hvor mennesker bor, arbejder og opholder sig.

Luft, lyd og emissioner indendørs
Luft, lyd og emissioner indendørs

Vi tilbringer ca. 90 % af vores tid indenfor. Derfor er vores indeklima vigtigt for vores helbred.