Vores miljøvision

Vores miljøvision

Tarketts rolle i vores verden, som gennemgår store forandringer

Vores verden gennemgår i dag store forandringer, og det sker med en hastighed, som vi aldrig tidligere har oplevet. Jordens befolkning forøges, vi lever stadig længere, byerne vokser, og endnu flere mennesker får mulighed for at opnå en højere materiel livskvalitet. I år 2050 vil der være omtrent 9 milliarder mennesker på vores planet. Det er tre gange så mange som for 50 år siden.

Alle mennesker stræber efter en højere levestandard og et sundt miljø, men allerede i dag lever vi over evne. Vi opbruger flere af jordens ressourcer, end der er grundlag for i forhold til langsigtet bæredygtighed, og vi efterlader affald, som er til skade både for vores natur og for os mennesker. Desuden bidrager vores måde at producere og forbruge til klimaforandringer, som på sigt kan få meget negative virkninger for os og vores planet. Derfor skal vi handle nu for at skabe den fremtidens verden, vi ønsker at vores børn og børnebørn skal leve i.

Tarkett har en vigtig rolle og et ansvar i dette arbejde. Vi ønsker at skabe sunde og velfungerende miljøer at bo i, at arbejde i og at opholde sig i. Men vi er nødt til at gøre det på en måde, som er bæredygtig på langt sigt.

Dette kræver nye måder at tænke på, hvor spørgsmål om ressourcer, genanvendelse og sociale aspekter bliver en integreret del af vores aktiviteter og vores produkter i lige så høj grad som teknisk ydeevne, design, økonomi og indeklima.

Derfor skal vi i fællesskab arbejde for en cirkulær økonomi

Tarkett tror på en cirkulær økonomi, som bygger på positiv indvirkning og samarbejde på tværs af forskellige brancher. Det indebærer, at vi må blive endnu bedre til genanvendelse og genbrug og i fuldt omfang begynde at se ”affald” som en ressource. Men vi har også behov for at udvikle forretningsmodeller, som tvinger os til at tænke endnu mere cirkulært. Vi bygger vores cirkulære tankegang på Cradle to Cradle-filosofien og arbejder tæt sammen med organisationen ved udviklingen af nye produkter. Vi er overbeviste om, at vi har en vigtig rolle at spille i udviklingen af en sund cirkulær økonomi, som omfatter hele forsyningskæden, og tror på samarbejde for at nå dette mål.

Tarketts cirkulære designmodel

Tarketts cirkulære designmodel

Gode råvarer

Gode råvarer indebærer, at vi til vores produkter vælger materialer, som er fornybare, genanvendelige, fremstillet af genanvendte materialer, eller som på anden vis ikke bidrager til at udpine jordens ressourcer.

Godt indeklima

Vi ønsker, at vores gulve skal bidrage til et bedre miljø, hvor mennesker bor, arbejder og opholder sig. Gulvene skal være komfortable at gå på, enkle at holde rene, give god akustik og bidrage til et sikkert og sundt indeklima.

Genanvendelse

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”. Vi omdanner det, som før blev anset som affald, til råvarer og nye innovative produkter. Vi stræber efter at økonomisere med ressourcerne ved at genanvende installationsspild, anvende genvundne materialer i fremstillingen samt ved at udvikle nye produkter med gode råvarer, som så igen kan genanvendes.

Ressourceoptimering

Det er vores mål at optimere materiale- og energianvendelsen i hvert trin af vores fremstillingsproces, således at vi får lave udslip og sparer på jordens ressourcer. Vi stræber efter at økonomisere med ferskvand, mindske andelen af fossil energi og reducere vores udslip af drivhusgasser.

Relaterede artikler

Miljømærkninger og certificeringer
Miljømærkninger og certificeringer

I Danmark og Norden er miljømærker og certificeringer afgørende. Tarkett arbejder konstant for at opfylde de nødvendige kriterier og standarder.

Cradle to Cradle®
Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) er en nonprofit-organisation, som arbejder med tredjepartscertificering med det formål at vurdere produkters miljøpåvirkning.

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”.
Genanvendelse

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”.

Indsamling og genanvendelse af installationsspild for resten af Tarkett Norden i Ronneby
Sådan arbejder vi med hensyn til miljøet

Tarkett har klare visioner og mål for sit arbejde med miljøet. Men måske spekulerer du på, hvordan vi hos Tarkett rent praktisk arbejder med cirkulær økonomi i vores dagligdag?

Godt indeklima
Godt indeklima

Vi ønsker, at vores gulve skal bidrage til et bedre miljø, hvor mennesker bor, arbejder og opholder sig.