Cirkulært. Et fuldt kredsløb.

Cirkulært. Et fuldt kredsløb.

Cirkulært. Et fuldt kredsløb.

Verdens befolkning vokser, vi forbruger stadig mere, og presset på jordens ressourcer og vores miljø øges. Tarkett arbejder på at opnå et fuldt kredsløb ved at betragte affald som en ressource og genanvende materialer. På den måde kan vi bidrage til at bevare værdifulde naturressourcer og beskytte miljøet. Vi tror på en cirkulær økonomi, hvor produkterne har en lang levetid, kan repareres og vedligeholdes effektivt, og hvor varer og tjenester er tilpasset en cirkulær forretningsmodel. En regenerativ økonomi, hvor affald forvandles til en råvare, og hvor den industrielle produktion kan finde sted uden en negativ påvirkning af vores miljø.

Vores affald bliver til råvarer

Hvert år indsamler vi 350 ton spild, som bliver til overs ved lægning af Tarkett-gulve rundt om i hele Norden. Spildmaterialerne anbringes i sække af gulvlæggeren og sendes til vores genanvendelsesanlæg i Ronneby. Ud af det indsamlede materiale fremstiller vi 90.000 m2 nye vinylgulve. I Sverige sker indsamlingen via et fælles branchesystem "GBR Golvåtervinning", og i det øvrige Norden sker det via Tarketts eget system ReStart.

Vi tager desuden selv hånd om vores eget produktionsspild og anvender det som råvarer til nye produkter. I 2017 kunne vi genanvende 160.000 ton materiale på vores fabrikker rundt om i hele verden, hvilket svarer til 12 % af vores råvareindkøb.

Samarbejde med andre brancher

Econyl-fibrene i vores tekstilgulve kommer fra Aquafil, som genanvender gamle fiskenet og andet spildmateriale af polyamid.

Fyldstoffet på bagsiden af vores tekstilfliser er restkalk fra de lokale vandværker i Holland. 

Vi producerer gulve med PVB som basis – og som vores industripartner i Italien udvinder af gamle bilruder.

Fordobling af genanvendelse og intet affald til deponi

I 2017 reducerede vi mængden af ikke-genanvendt produktionsspild med 31 % sammenlignet med 2015. Vores målsætninger for 2020 er, at intet affald fra nogen af vores 34 fabrikker skal gå til deponi.  

At tage hånd om gamle installerede gulve indebærer store tekniske udfordringer, men også nogle helt fantastiske muligheder. Vi arbejder globalt på flere forskellige løsninger og har som målsætninger, at vi i 2020 skal have fordoblet mængden af genanvendt materiale (installationsspild og gamle gulve) i sammenligning med 2010.