Ftalat- og giftfrie råvarer og produkter

Ftalat- og giftfrie råvarer og produkter

REACH  

Alle råvarer og produkter, som Tarkett fremstiller og sælger i Europa, opfylder kravene i henhold til den europæiske kemikalielovgivning REACH, hvilket bl.a. indebærer, at ingen af vores produkter indeholder SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). 

Læs og download dokumenter, som dokumenterer dette.

Sikkerhedsdatablade

Alle kemiske produkter, der sælges i Europa, skal have et sikkerhedsdatablad med 16 punkter med information om indhold, farlige egenskaber, førstehjælp m.m. For Tarketts vedkommende omfatter dette fx vores lakker, lim og gulvplejeprodukter. Reglerne for, hvordan sikkerhedsdatabladene skal gøres tilgængelige, ser lidt forskellige ud afhængigt af, hvilken type kunder produktet henvender sig til. 

Gulvbelægning klassificeres ikke som et kemisk produkt og omfattes derfor ikke af kravet om sikkerhedsdatablade.

Til alle vores sikkerhedsdatablade

Giftfrie kredsløb

Tarkett vil øge andelen af genanvendt materiale i vores produkter, men at bruge genanvendte råvarer indebærer andre udfordringer med hensyn til kemiske risici, sammenlignet med at bruge nye materialer. Vi stiller dog lige høje miljø- og sundhedsmæssige krav til vores råvarer, uanset hvor de kommer fra.

Læs mere om giftfrie kredsløb

Ftalatfrit

Ftalater er en slags blødgørere – en ingrediens, der gør materialer som PVC tilstrækkeligt fleksible til, at de kan forvandles til produkter som gulve. Der findes et stort antal forskellige ftalater, og de har forskellige tekniske samt sundheds- og miljømæssige egenskaber. Nogle ftalater mener man har en skadelig effekt på vores helbred (og de opfylder fx ikke kravene i REACH), men det er ikke alle. Selvom der findes ftalater, som ifølge myndighederne kan anvendes til fx gulvmateriale uden restriktioner, så har vi hos Tarkett valgt helt at udelukke ftalater fra vores produkter. 

I 2009 lancerede Tarkett iQ Natural – det første homogene vinylgulv uden ftalatblødgørere. I stedet indeholder iQ Natural en blødgører, der er baseret på ricinolie, som er en råvare, der kommer fra en vedvarende kilde. De andre iQ-gulve fra Tarkett i Ronneby blev ftalatfrie to år senere. Til disse bruger vi DINCH, som er en blødgører uden ftalater, der er særligt udviklet med udgangspunkt i diskussionen om sundhedsaspekter ved visse ftalatblødgørere.  

I 2014 indledte Tarkett arbejdet med at udelukke brugen af ftalater på alle vores fabriker i Europa og Nordamerika.  I dag er alle Tarketts vinylgulve, som fremstilles eller sælges i Europa, helt ftalatfrie.

Relaterede artikler

Naturlige ingredienser til vores linoleumgulv
Cirkulære råvarer

Hos Tarkett ser vi affald som en ressource. Ved at genanvende materiale kan vi bidrage til at bevare værdifulde naturressourcer.

Tredjepartscertificeret
Tredjeparts- certificeret

Tarkett har omhyggelige rutiner for vurdering og udvælgelse af råvarer, der er sikre set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt.