Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”.

Genanvendelse

Genanvendelse hos Tarkett

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”. Vi omdanner det, som før blev anset som affald, til råvarer og nye innovative produkter. Vi stræber efter at økonomisere med ressourcerne ved at genanvende installationsspild, anvende genvundne materialer i fremstillingen samt ved at udvikle nye produkter med gode råvarer, som så igen kan genanvendes.

Målsætning 2020

Vores fabrikker må ikke generere noget affald, som går til deponi. 

I dag genererer 10 af vores 13 fabrikker i Europa intet affald til deponi.

Vi skal fordoble mængden af installationsspild, vi genanvender, sammenlignet med 2010.

I 2016 indsamlede Tarkett 8.900 ton installationsspild, heraf 200 ton i Sverige. Vi søsætter nu indsamlingssystemer på flere markeder i Europa, bl.a. i Frankrig, England og Tyskland, og målsætningen er at nå 38.000 ton i 2020.

Eksempler på det vi gør

Indsamlet installationsspild bliver til 100.000 m2 nyt gulv
I 1996 startede Tarkett Nordens første og eneste anlæg til genanvendelse af installationsspild af vinylgulv. I Sverige indsamles installationsspild via GBR Golvåtervinning - et indsamlingssystem der administreres af Tarkett på vegne af gulvbranchen. I de øvrige nordiske lande har Tarkett egne systemer. I 2018 indsamlede vi over 450 tons installationsspild, hvoraf ca. 400 tons er Tarkett-produkter. 75% af dette går tilbage som råvarer til nye Tarkett gulve, hvilket svarer til 100.000 m2 gulv. Vi arbejder konstant på at være bedre til at genanvende, og vores mål er at genbruge 800 tons i 2020. Hvert kilo genanvendt vinyl sparer 2 kg kuldioxid (CO2).

Genanvendte materialer en råvareressource
- Overskudsmateriale, spild og produkter, som ikke opfylder specifikationerne, genanvendes i produktionen.
- Det modulære vinylprodukt iD Inspiration består af 52% genanvendt materiale.
- TarkoDry, en tætningsmembran, som anvendes under keramiske materialer i vådrum, består af ca. 85% genanvendt materiale.
- Efter brug kan Tarketts linoleums- og trægulve indgå som komposterbart materiale og derigennem nedbrydes og indgå i det biologiske kredsløb.

Arbejder for at øge genanvendelse af gamle gulve
Vi ønsker at arbejde cirkulært, og gamle vinylgulve er en meget stor potentiel råvareressource. Det svenske miljøinstitut IVL vurderer, at der i øjeblikket er 145 millioner kvadratmeter vinylgulve i bygninger rundt omkring i Sverige. Dette svarer til en halv million tons potentielt råvaremateriale, som hvis det blev genanvendt, ville betyde en kuldioxidbesparelse på ca. en million tons. Tarkett driver sine egne projekter og samarbejder med forskellige parter, hvor vi undersøger nye metoder til effektivt at identificere, sortere og rengøre gamle vinylgulve, så de kan genanvendes til nyt råvaremateriale. Vi arbejder også med fortalerviksomheder om lovgivning, bygningsregler og økonomiske incitamenter til at skabe betingelser for en cirkulær økonomi. NYHED! Nu tager vi Tarketts homogene vinylgulve fra 2011 til genanvendelse.

Andre genanvendelsesprogrammer inden for Tarkett
Også uden for Norden pågår indsamlingsprogrammer af installationsspild. I Centraleuropa hedder vores system ReUse og i Nordamerika ReStart.
 

Kontrolleret genanvendelse
Genanvendelse er godt, men ikke uden risiko. Det er vigtigt også at føre nøje kontrol med genanvendte råmaterialer, således at uønskede emner ikke igen føres ind i kredsløbet. Som følge af REACH-lovgivningen og Tarketts stadig strengere krav til vores råmaterialers miljøydelse har vi kraftigt skærpet vores rutiner ved al håndtering af genanvendte råmaterialer.

Relaterede artikler

At komme rigtigt fra start
At komme rigtigt fra start

Hos Tarkett opfatter vi ikke bæredygtighed som en begrænsning. Tværtimod er det noget, der inspirerer os til nytænkning i alt, hvad vi foretager os.

Resource Stewardship hos Tarkett
Optimal udnyttelse af ressourcerne

Vores mål er at optimere udnyttelsen af ressourcer i hvert enkelt trin af produktionsprocessen. Vi vil have en så effektiv produktionsproces som muligt.

Good Materials
Good Materials

Good Materials indebærer, at vi vælger gode materialer til vores produkter. Det kan fx være råvarer, som kan genbruges, er fremstillet af genbrugt materiale eller er biologisk nedbrydelige.

Vores miljøvision
Vores miljøvision

Vores vision er at være verdensledende inden for innovatitive gulvløsninger på en måde, der skaber en bæredygtig værdi for vores kunder