Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”.

Genanvendt

Genanvendt materiale

I 2019 anvendte vi 126.000 tons genanvendt materiale på vores fabrikker over hele verden, hvilket svarer til 12 % af vores råvareindkøb. I 2030 har vi som mål, at andelen af genanvendt råvare skal være steget til 30 %. Det kræver et tæt samarbejde med vores kunder og andre partnere at opnå dette.
I dag kommer vores genanvendte råvarer fra følgende kilder:

Eget produktionsspild

Produktionsspild udgør den største andel af vores genanvendte råvarer og er det, som ofte er nemmest at genanvende. Materialets sammensætning er kendt, spildet er som regel rent, og der er ingen risiko for forurening med ukendte stoffer. Tarkett har genanvendt sit eget produktionsspild i årtier og ser dette som en selvfølge. Samtidig er det en type spild, som vi gerne vil minimere. Vi arbejder systematisk med at optimere processer og teknikker for at reducere vores produktionsspild – samtidig med at vi sørger for, at så meget som muligt anvendes som ny råvare i vores produkter. 

Affald fra andre virksomheder

Vi leder aktivt efter alternativer til nye råvarer i form af spild og affald fra andre brancher og virksomheder. I dag bruger vi fx kalk fra vandværker, PVB fra ruder fra skrottede biler og genanvendt nylon fra produktionsspild og gamle fiskenet. I samarbejde med andre aktører udvikler vi vores metoder til at separere og genanvende forskellige typer affald – med ambitionen om øge andelen af eksternt spild markant i vores produkter de kommende år.

Installationsspild fra gulve

Tarkett har genanvendt installationsspild fra vinylgulve siden 1996. I 2020 indsamlede vi over 660 tons i Norden, hvoraf ca. 560 tons var Tarkett-produkter. Af det indsamlede materiale kunne vi udvinde nye råvarer og fremstille, hvad der svarede til 115.000 m2 nye Tarkett-gulve. Vi indsamler materiale over hele landet gennem vores ReStart-program.
Andelen af råvarer fra installationsspild i vores gulve, er stadig lav. Det er vores ambition, at den skal blive større, og vi arbejder derfor på at få flere virksomheder til at anvende dette gratis og konkurrenceneutrale program. Fra og med 2021 genanvender vi også installationsspild fra Tarketts linoleumsgulve via ReStart-programmet. 
 

Gamle gulve

Den mest interessante kilde til råvarer er gamle gulve. Det er her de store mængder findes. For os producenter, som tror på en cirkulær økonomi, er det et naturligt skridt at bruge gamle gulve som råvare til nye. 

Den udfordring, vi deler med alle andre brancher, som fremstiller produkter med en lang levetid, er materialesundhed. Når et gulv fjernes, er det ofte 20-30 år gammelt – måske endnu ældre. Det indebærer, at materialet kan indeholde tilsætningsstoffer, der ikke lever op til nutidens miljøkrav og derfor ikke skal føres tilbage i kredsløbet. 

Der findes dog gulvtyper, hvor ældre materialer kan genanvendes, uden at man risikerer, at uønskede tilsætningsstoffer recirkuleres. Derudover arbejder vi på at udvikle teknikker til at kunne separere og fjerne kemiske stoffer fra gamle gulve, så vi i fremtiden kan tage mange forskellige typer gulve tilbage og genanvende dem på en sikker og klimavenlig måde.

I dag har vi systemer til at indsamle og genanvende nogle af vores homogene vinylgulve, løslagte vinylgulve og tæppefliser.  Og vi er overbeviste om, at gamle gulve bliver en stadigt vigtigere råvare for os i bestræbelserne på at få en mere cirkulær økonomi.

Relaterede artikler

Homogene vinylruller på Tarketts fabrik i Sverige
Genanvendelse af gamle vinylgulve

Tarkett har udviklet en ny teknik, som betyder, at gamle vinylgulve kan renses for lim og spartelrester og genanvendes som råvare i fremstillingen af nye gulve.

Tarkett lancerer indsamlingsprogram til genanvendelse af tæppefliser
Genanvendelse af gamle tæppefliser

Takket være ny teknologi, der er udviklet af Tarkett i tæt samarbejde med Aquafil, åbnes muligheden for genanvendelse af op mod halvdelen af de ca. 700.000 m2 tæppefliser, der hvert år lægges i Danmar

genanvendelse af linoleumsgulv
Genanvendelse af gamle linoleumsgulve

Tarkett er de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationspild fra linoleumsgulve for at anvende det som råvare i produktionen af nye gulve.

genanvendelse af linoleumsgulv
Genanvendelse af installationsspild fra linoleum

Nu bliver vi de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationsspild fra linoleumsgulve, der kan anvendes som råvare ved produktion af nye gulve.