Linoleum til genanvendelse via Tarketts ReStart-program

Genanvendelse af gamle linoleumsgulve

Genanvendelse af gamle linoleumsgulve

Tarkett er de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationspild fra linoleumsgulve for at anvende det som råvare i produktionen af nye gulve. På vores fabrik i Italien har vi udviklet en teknik til genanvendelse af gamle linoleumsgulve. Materialet findeles, og bagsiden af jute samt rester af lim og spartelmasse separeres og bruges lokalt som brændstof. Resten af materialet anvendes som fyldemiddel ved produktion af ny linoleum.

Udledningen reduceres med 5,4 kg CO2 pr. kvadratmeter genanvendt gulv (ca. 1,8 kg/kg materiale) ifølge Tarketts beregninger. Kontakt Tarketts nordiske bæredygtighedsafdeling for at få mere information om beregning af udledning ved genanvendelse.

Vores ReStart-program for linoleum betyder, at vi allerede i dag kan tage gamle linoleumsgulve fra Tarkett retur, og at vi kommer til at kunne tage alle vores linoleumsgulve retur i fremtiden.  

CO2-negativ “Cradle to Gate” (A1-A3)

Takket være de vedvarende råvarer i Tarketts linoleum og vores satsning på klimavenlige løsninger på fabrikken i Italien har Tarketts linoleum en meget lav klimapåvirkning. Nettoudledningen af drivhusgasser fra udvidningen af råvarer, transporten til vores fabrik og selve gulvproduktionen er endda negativ for vores 2,5 mm linoleum.

Hvordan fungerer det?

Materialet kontrolleres og analyseres, inden det besluttes, om det kan genanvendes. Kun Tarketts linoleumsgulve kan genanvendes.

Indsamlingen sker i tæt samarbejde med ejendomsejeren, og typen af transport tilpasses efter projektets størrelse. Tarkett står for transporten til Italien, hvor materialet granuleres, vaskes og anvendes som fyldemiddel ved fremstilling af nye linoleumsgulve.

Hvilke gulve kan genanvendes?

Gamle linoleumsgulve fra Tarkett uanset alder, tykkelse og type (kompakt/akustik).

Hvad tager vi ikke imod?

Linoleumsgulve fra andre producenter (uanset type).

Hvordan kommer jeg i gang?

 • Kontakt din sælger hos Tarkett eller vores Kundeservice i god tid (mindst 4 uger), inden materialet skal fjernes.
 • Tarkett har brug for oplysninger om: 
  - type af gulvmateriale
  - forventet alder på gulvet
  - anslået mængde materiale (m2)
  - adresse og kontaktperson/ansvarlig for udrivningen.  
 • Hvis du er usikker på gulvets producent, besigtiger Tarkett gulvet på stedet. Alternativt kan du sende en prøve af det materiale, der skal fjernes, til Tarkett, så producenten kan identificeres. Når vi har fastslået, at det er et Tarkett-gulv, aftaler vi med dig, hvornår afhentning skal ske. 
 • Tarkett står for transporten til Italien, hvor materialet granuleres, renses og anvendes som råvare i nye gulve af lige så høj kvalitet som nye råvarer.

Vil du vide mere?

Kontakt din sælger hos Tarkett eller vores Kundeservice på telefon +45 43 90 60 11 for at få mere information om, hvordan du kommer i gang med ReStart for gamle linoleumsgulve.

For mere information om beregning af udledning ved genanvendelse kan du kontakte :

Dag Duberg, nordisk bæredygtighedschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljøspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Du kunne også være interesseret i:

Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart
Tarkett ReStart®

Tarketts ReStart-program er cirkulær økonomi i praksis. Vi indsamler installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve.

Ny EPD for Tarketts linoleum
Ny EPD for Tarketts linoleum viser mindre CO2-udledning

Der er udarbejdet en ny EPD (Environmental Product Declaration) til Tarketts linoleumgulve. EPD’en viser, at Tarketts 2,5 mm linoleum har en negativ CO2-udledning under "Cradle to Gate" (A1-A3).

EPD - Spørgsmål og svar
EPD - Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om EPD'er

genanvendelse af linoleumsgulv
Genanvendelse af installationsspild fra linoleum

Nu bliver vi de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationsspild fra linoleumsgulve, der kan anvendes som råvare ved produktion af nye gulve.