Luft, lyd og emissioner indendørs

Luft, lyd og emissioner indendørs

Udledninger af VOC

Vi tilbringer ca. 90 % af vores tid indenfor. Derfor er vores indeklima vigtigt for vores helbred. VOC (Volatile Organic Compound) er et samlet begreb for alle de flygtige, organiske forbindelser, som afgives fra et materiale – både naturlige og menneskeskabte. Man kan ikke tale om VOC’ers generelle sundhedsmæssige indvirkning, da de ikke udgør en defineret gruppe af kemikalier. Nogle kan være uønskede og have negativ sundhedsmæssig indvirkning, mens andre flygtige organiske forbindelser er den slags, vi sætter pris på – fx de VOC’er, der får roser til at dufte af roser. Det er dog vores ambition at arbejde efter forsigtighedsprincippet og udvikle produkter, der har så lave udledninger som muligt.
 

Støv og partikler

Vi ønsker, at vores gulve skal bidrage til et bedre miljø de steder, hvor mennesker bor, arbejder og opholder sig. Gulvene skal være behagelige at gå på, lette at rengøre, give en god akustik og bidrage til et godt og sundt indeklima. Eftersom vi tilbringer ca. 90 % af vores tid indenfor, er vores indeklima utrolig vigtigt for vores helbred. Samtidig bevæger udviklingen sig i retning af mere energieffektive bygninger med god isolering og høj tæthed. Dette påvirker ventilationen og luftkvaliteten i en negativ retning. Vi kan også se, at helbredsrelaterede problemer med astma og allergier stiger. Derfor arbejder vi hos Tarkett for at skabe gulvprodukter, som bidrager til et godt indeklima og et bedre helbred.

Akustik

Hverken i vores boliger, skoler eller kontorbygninger vil vi forstyrres af lyde fra andre dele af bygningen. Den bedste måde at mindske lydniveauet på er at minimere lyden fra kilden. Ved at vælge den rette gulvløsning kan man reducere lydniveauerne allerede fra starten og bidrage til at skabe et behageligt lydmiljø. Her kan du læse mere om, hvad du bør overveje med hensyn til gulve og akustik. 

Brug af farver og kontraster

Brug af farver og kontraster

Farver og mønstre er mere end bare æstetik. Bevidste valg af farver, mønstre og materialer kan øge trivslen på fx et plejehjem ved at virke beroligende eller øge sikkerheden med tydelige overgange. I et skole- og institutionsmiljø kan farvevalg have en positiv indvirkning på koncentration og adfærd, især i børnehavemiljøer.

Hos Tarkett laver vi både vores egen research og samarbejder med eksterne eksperter for at forstå vores kunders unikke behov. Mennesker, som lider af demens, kan fx opfatte mørke flader som huller og spraglede mønstre som affald, der skal samles op. I samarbejde med det britiske Center for Dementia Research har vi derfor udviklet en kollektion af gulve, som giver et harmonisk miljø for lige netop denne gruppe. 

Vi har gennemført vores egen undersøgelse af farvers indflydelse på indlæring, som især ser på, hvordan børn i forskellige aldre opfatter og påvirkes af farver. Vi ved også, hvordan materialevalg og farver kan bidrage til at gøre skolens fysiske miljø tilgængelig for alle, herunder fx personer med nedsat syn. 

 

Gangkomfort og skridsikkerhed

Når man skal vælge gulv, skal man også tænke på ergonomi, og hvordan gulvet skal bruges. Et gulv skal være behageligt at stå og gå på. Når vi står stille, skal vores knæ og fødder bære hele vores vægt. Når vi går eller hopper, øges belastningen 2 til 5 gange. 

For at få en god gangkomfort med så lidt belastning som muligt, gælder det om at skabe en blød opbremsning af kropsvægten. Et tilpas blødt og fjedrende gulv mindsker risikoen for belastningsskader – ikke mindst på en arbejdsplads. Men et alt for blødt gulv kan medføre, at fx hospitalssenge, laboratorievogne eller kørestole synker ned i gulvet, så de bliver tunge at skubbe. Det kan resultere i belastningsskader hos medarbejderne. 

Hvis man vælger et skridsikkert gulv kan det forebygge skader på steder, der er ekstra udsatte for faldrisiko. Tarkett tilbyder skridsikre gulve med skridhæmmende effekt. 

 

Hygiejne

Inden for visse områder som sygehuse, plejehjem, laboratorier og visse former for produktionsvirksomheder stilles der ekstra høje krav til hygiejne. Her foretrækker man gulve, som kan bøjes op ad væggene, og som svejses i fugerne, så man får tætte og rengøringsvenlige flader. Vores produkter til sygehusmiljøer fremmer ikke bakteriel vækst. Gulv- og vægoverflader skal kunne rengøres og desinficeres uden at tage skade. Vores iQ-produkter har markedets bedste resistens over for pletter fra fx jod, eosin og Betadine. En lang række af vores produkter er testede og godkendte til brug i såkaldte renrum.

Rengøringsvenlighed

Regelmæssig rengøring er nødvendig, hvis gulve i boliger, skoler, sygehuse og kontorer skal se rene og pæne ud. Støv, snavs og spild samles på gulvet, og derfor er det vigtigt, at det er nemt at gøre rent. Nøglen til et gulv, der er nemt at gøre rent, er, at det har en glat og smudsafvisende overflade, der giver en lav friktion ved rengøring, og som kan tåle kemikalier ved genstridige pletter. Alle Tarketts gulve har en slidstærk overflade, som er nem at holde ren.
Her finder du vedligeholdelsesvejledninger til vores gulve
 

Vinylgulve uden biocider 

For at minimere miljø- og sundhedsrisici samt udvikling af resistente bakterier er Tarkett for mange år siden holdt op med at tilsætte biocider, dvs. antibakterielle tilsætningsstoffer, til gulvene.

Hygiejne og pletmodstand på sygehuse

Især i plejesektoren stilles der store krav til hygiejnen. En overflade, som er tæt og glat, og som tåler rengøringskemikalier, er forudsætninger for et hygiejnisk miljø. Pletmodstand og kemikalieresistens er både vigtigt for hygiejnen og for, at overfladen kan fremstå ren og pæn i lang tid.

Hygiejne og pletresistens på plejehjem

På et plejehjem skal man stille høje krav til hygiejnen. Miljøet er vigtigt, da mange af beboerne har et skrøbeligt helbred og er modtagelige over for infektioner. 

Tætte og glatte overflader er lettere at rengøre og desinficere, og derfor bør overflader med en grov struktur undgås. Det er vigtigt med pletmodstand og kemikalieresistens, både for hygiejnen og for, at overfladen kan fremstå ren og pæn i lang tid.

Du kunne også være interesseret i:

iQ Optima billede
iQ - det bedste valg til erhvervsområder

På hospital- og skolekorridorer, hvor der er masser af mennesker og udstyr som passerer dagligt, udsættes gulvet for hård slitage.

Hygiejne og pletresistens
Hygiejne og pletresistens

I sundhedssektoren er der høje krav til hygiejne. Gulvbelægninger, der kan føres op i hulkehl og svejses i samlingerne er at foretrække.

Gulv med høj resistens over for pletter og med god hygiejne fra Tarkett
Hygiejne og resistens over for pletter | Plejecenter

Vi ved, at et hygiejnisk miljø er vigtigt på plejecentre. Gulve og vægoverflader skal være modstandsdygtige over for pletter og let kunne desinficeres uden at tage skade.

DESSO Airmaster® – For en bedre luftkvalitet
DESSO Airmaster® – For en bedre luftkvalitet

Hos Tarkett stræber vi efter at bidrage til menneskers sundhed og velvære ved at forbedre luftkvaliteteten indendørs.

Udledninger | VOC
Udledninger | VOC

Vi tilbringer ca. 90 % af vores tid indenfor. Derfor er vores indeklima vigtigt for vores helbred.

Støv og partikler
Støv og partikler

Vi ønsker, at vores gulve skal bidrage til et bedre miljø de steder, hvor mennesker bor, arbejder og opholder sig.