Forvaltning af ressourcer på Tarkett

Forvaltning af ressourcer på Tarkett

Forvaltning af ressourcer

Vores mål er at optimere materiale- og energiforbrug på alle stadier af vores produktion, så vi får lave emissioner og sparer på jordens ressourcer. Vi stræber efter at bevare ferskvand, reducere andelen af fossile energier og reducere vores udledninger af drivhusgasser.

Eksempel på hvad vi gør

Vi bruger vedvarende energi til at optimere produktionen
- Vores trægulvfabrik i Hanaskog bruger 80% vedvarende energi primært ved at bruge vores eget træaffald til energiproduktion, men også ved at købe "grøn elektricitet".
- Vi producerer vores egen elektricitet via solpaneler på vores fabrikfaciliteter i Italien (linoleumgulve) og Holland (tekstilgulve)
- På vores vinylgulvfabrik i Ronneby har vi modtaget støtte fra klimaindsats og er ved at erstatte fossile kedler med elmotorer.
- På vores linoleumfabrik i Italien har vi installeret et varmeveksler system til genbrug af varme fra de store ovne og en biomasse kedel, der producerer varmt vand til opvarmning af ovne.