Genanvendelse af gamle gulve

Genanvendelse af gamle gulve

Genanvendelse af gamle gulve

Den måske tydeligste måde at bidrage til en cirkulær økonomi på er, at anvende affald som råvare til nye produkter. Genanvendelse indebærer tre vigtige fordele for vores planet: 

  • Det mindsker udvindingen af jordens ressourcer. 
  • Det mindsker mængden af materiale, som køres til deponi eller sendes til forbrænding. 
  • Det mindsker udledningen af drivhusgasser, eftersom genanvendelse næsten altid indebærer lavere udledning end udvinding af nye råvarer. 

Men genanvendelse indebærer også en række udfordringer. Det er Tarketts ambition, at vi inden 2030 har i gennemsnit 30 % genanvendt råvare i vores produkter, især fra gamle gulve. Men for at gamle gulve kan genanvendes i stor skala på en miljømæssigt effektiv og sikker måde, kræves mere forskning og udvikling, investeringer og en tydelig efterspørgsel fra markedet efter denne type af cirkulære løsninger. 

Vi er overbeviste om, at interessen for genanvendelse kommer til at stige hos kunder og boligejere. Klimabesparelserne er omfattende. Hver kvadratmeter genanvendt vinylgulv indebærer en besparelse på 10 kg CO2, og hver kvadratmeter genanvendte tæppefliser sparer 6 kg CO2. 

Det er vores ambition at udvikle processer og teknikker til genanvendelse af stadigt flere gulvtyper. Vi arbejder også for at imødekomme behovet for hurtigt og sikkert at kunne identificere forskellige gulvtypers indhold og kvalitet inden eventuel genanvendelse – både på vores fabrikker og i marken. Det er vigtigt kun at håndtere det materiale, der reelt er genanvendeligt, for fx at undgå unødvendig transport. 

Giftfrie kredsløb

Gamle gulve har et fantastisk potentiale som genanvendt råvare med store klimafordele. Men de gulve, som fjernes i dag, kan ofte være 20-30 år gamle – og nogle gange endnu ældre. De blev i tidernes morgen udviklet i henhold til den tids kemikaliekrav og lovgivning og kan derfor indeholde tilsætningsstoffer, som ikke længere er tilladte eller ønskværdige. 

Hos Tarkett stiller vi meget høje krav til vores råvarer, når det gælder sundheds- og miljømæssige egenskaber, og vi er ikke klar til at give afkald på dette, selv når vi bruger genanvendt materiale i vores produkter. Derfor arbejder vi parallelt med at garantere materialesundhed i både nye og genanvendte produkter.

Et eksempel er ftalater, som er en gruppe kemikalier, der bl.a. anvendes som blødgørere. Et vinylgulv, der er producere før år 2000, indeholder ofte DEHP, en ftalatblødgører, som ikke længere opfylder kravene i den REACH-forordning, som regulerer kemikalieanvendelsen hos virksomheder i EU. Omkring årtusindskiftet gik de fleste gulvproducenter over til andre typer ftalatblødgørere, som opfylder kravene i REACH. Det gjorde Tarkett også, og vi tog yderligere et skridt med lanceringen af vores første ftalatfrie homogene vinylgulv i 2009. To år senere var alle Tarketts homogene vinylgulve fra Ronneby ftalatfrie. 

For også at kunne genanvende endnu ældre gulve med ftalater, er vi involveret i projekter, der har til formål at fjerne ftalater og andre uønskede tilsætningsstoffer fra genanvendt materiale. Vi støtter bl.a. Circular Flooring, som er et EU-projekt, hvor den europæiske gulvbranche samarbejder for at finde løsninger.

Bliver alt genanvendt materiale ikke gråt?

Det er en udbredt misforståelse, at genanvendelse af vinyl indebærer, at materialer med forskellige farver blandes, og at det hele derfor til sidst bliver mellemgråt og ikke kan anvendes i produkter, hvor farve og design er vigtigt. 

En måde at undgå denne problematik er at anvende genanvendt materiale til fx bagsider. I vores genanvendelsesanlæg i Clervaux grovsorterer vi produktions- og installationsspild til fremstilling af råvare i en lysegrå, en mellemgrå og en mørk nuance. Herefter anvendes dette materiale primært til bagsider på heterogene vinylgulve og LVT

Men vores homogene vinylgulve fra Ronneby har, som navnet antyder, en homogen konstruktion, hvor hele produktet består af et ensartet materiale. Til disse gulve har vi udviklet en avanceret teknik, så vi kan genanvende spild i forskellige farver som råvare til et produkt, hvor vi er nødt til at kunne garantere samme nuance i alle leverancer. 

De homogene vinylgulve består af granulat i forskellige farver. Vi foretager en første grovsortering af spild efter farve. Hver container til genanvendelse indeholder altid en blanding af forskellige farver, men kan alligevel beskrives som fx “blegrødt” eller “overvejende blågrønt”.

Derefter matcher vi spildet efter vores produktionsskema. Hvis vi skal producere et orange gulv med en bestemt NCS-kode, så er den “blegrøde” container nok den farve, der kommer nærmest. Vi tager en prøve fra den blegrøde blanding og tester ved hjælp af en farvecomputer hvor tæt, den er på den ønskede farve, og nøjagtig hvor meget pigment i forskellige nuancer, vi er nødt til at tilsætte. Det betyder, at vi fremstiller det enkelte produkt efter en unik opskrift – men alligevel kan bevare præcis det samme udseende. 

Metoden betyder også, at der ikke sker nogen nedgradering af materialet, når vi genanvender homogene vinylgulve. Den genanvendte og nye råvare anvendes med samme funktion i gulvet og holder samme høje kvalitet.

Ved genanvendelse af tekstilfibre er teknikken en helt anden. Via vores partner Aquafil kan vi genanvende PA6-fibre, en polyamidkvalitet, som sammen med PA66 er den mest udbredte i tæppefliser med en markedsandel på ca. 50 % hver. PA6 og PA66 egner sig godt til såvel garn i tæppefliser som mange andre produkter, og de har samme egenskaber.

Set ud fra et genanvendelsessynspunkt er der dog en forskel. PA6 har kortere molekylekæder og er dermed nemmere at depolymerisere. Det vil sige, at det er nemmere at opdele molekylekæderne for derefter at genopbygge dem til en ”ny” PA6. I denne proces affarves materialet, og dermed kan det indfarves igen. For at gøre fremtidig genanvendelse nemmere mindsker Tarkett brugen af PA66-garn i vores tekstilgulve til fordel for PA6.

Bliver alt genanvendt materiale ikke gråt?

Teknikker til at separere materialer

For nogle gulvtyper er man nødt til at separere de forskellige fysiske bestanddele, inden de kan genanvendes. Dette gælder fx tekstil- og trægulve.

I dag kan vi separere garnet fra tæppefliser af luv gennem vores ReStart-program for tæppefliser. Via vores partner Aquafil kan dette garn genanvendes og blive til nye PA6-fibre. 

Hos Tarkett har vi udviklet en teknik, som sikrer det separerede garn en renhed på op til 95 %, hvilket er en forudsætning for, at det kan indgå i Aquafils proces. Separationen og rensningen sker i flere trin, og metoden er unik.

Derudover har Tarkett udviklet en ny type bagsidemateriale til tæppefliser: EcoBase. EcoBase er specielt udviklet til genanvendelse. I den samme proces, som separerer garnet, behandler man også bagsidematerialet, som bliver til råvare i vores produktion af ny EcoBase.

Vi kan dog ikke håndtere og genanvende garn af andre fiberkvaliteter, tekstilgulve med skåret luv eller tekstilgulve på ruller. Derfor foretager vi altid en inspektion af projektet, inden vi tager en beslutning om eventuel genanvendelse. Vi har medarbejdere med det rigtige udstyr og den rigtige uddannelse til fx at kunne vurdere fiberkvaliteten på stedet.

Læs mere om vores program til genanvendelse af gamle tæppefliser 

Vores ambition om at genanvende trægulve rummer også udfordringen med at separere og sortere materialer. I vores pilotprojekt i forbindelse med genanvendelse af slidlag af eg fra gamle parketgulve er skal slidlaget separeres fra mellemmaterialet på et lamelparketbræt. Her sker separationen med industrielt træbearbejdningsudstyr, hvor udfordringen er at mindske mængden af produktionsspild (fx savsmuld) for at kunne udnytte så meget som muligt af den værdifulde råvare.

Teknikker til rensning af materiale

Tæppefliser lægges ofte med såkaldt slip-lim, så de kan fjernes forholdsvis nemt, uden at underlaget følger med. Vinylgulve limes derimod oftest fast på underlaget.

Bagsiden af et gammelt vinylgulv er derfor fyldt med rester af lim spartelmasse, som skal fjernes, hvis gulvet skal kunne genanvendes. Dette er nødvendigt både af produktionstekniske årsager, og for at eventuelle limrester ikke skal øge emissionen fra det nye produkt.  

Tarkett har udviklet en unik proces, hvor lim og spartelmasse fjernes fra gamle gulve i en industriel vaskeproces.

Rensningen sker i flere trin:

  1. Materialet granuleres.
  2. Granulatet vaskes i et bad, som både opløser beton og rester af spartelmasse samt sørger for, at de mekanisk løsnes fra granulatet og kan filtreres væk.
  3. Granulatet skylles i rent vand.
  4. Granulatet vaskes i et bad, som både opløser limresterne og sørger for, at de mekanisk løsnes fra granulatet og kan filtreres væk.
  5. Granulatet skylles igen i rent vand og tørres.


Herefter er granulatet klar til at blive anvendt som råvare i nye produkter. Vi kontrollerer løbende denne råvare for at sikre, at der ikke er emissioner eller rester fra lim, spartelmasse eller de renseprodukter, der bliver anvendt.

Andre gulvtyper kræver andre rensningsteknikker. For fx trægulve har rensningen primært handlet om at fjerne søm ved håndkraft samt frasortere materiale med farve- eller fugtpletter.

Du kunne også være interesseret i:

Homogene vinylruller på Tarketts fabrik i Sverige
Genanvendelse af gamle vinylgulve

Tarkett har udviklet en ny teknik, som betyder, at gamle vinylgulve kan renses for lim og spartelrester og genanvendes som råvare i fremstillingen af nye gulve.

Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart
Tarkett ReStart®

Tarketts ReStart-program er cirkulær økonomi i praksis. Vi indsamler installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve.

Tarkett lancerer indsamlingsprogram til genanvendelse af tæppefliser
Genanvendelse af gamle tæppefliser

Takket være ny teknologi, der er udviklet af Tarkett i tæt samarbejde med Aquafil, åbnes muligheden for genanvendelse af op mod halvdelen af de ca. 700.000 m2 tæppefliser, der hvert år lægges i Danmar

Granulat, som skal blive til nye gulve
Genanvendelse af installationsspild fra vinylgulve

De omkring 10 % installationsspild, der opstår, når du lægger et vinylgulv, kan genanvendes til nye gulve i stedet for at ende som affald. Læs mere om, hvordan du kan gøre en forskel for miljøet.