Gulve og akustik

Gulve og akustik

Akustik på arbejdspladsen

Hverken i vores boliger, skoler eller kontorbygninger vil vi forstyrres af lyde fra andre dele af bygningen. Den bedste måde at mindske lydniveauet på er at minimere lyden fra kilden. Ved at vælge den rette gulvløsning kan man reducere lydniveauerne allerede fra starten og bidrage til at skabe et behageligt lydmiljø. 
Her kan du læse mere om, hvad du bør overveje med hensyn til gulve og akustik.

Sådan måler man trinlyd

Trinlyd er støj, som overføres fra ét rum til et andet, og er en almindelig årsag til, at man oplever forstyrrelser. Til måling af trinlydniveauet anvendes en international standardiseret metode, hvor man placerer en trinlydsmaskine i et rum og måler lydniveauet i rummet nedenunder. Trinlydsdæmpningen (ISO 717-2) er forskellen mellem de målte lydniveauer. En trinlydsdæmpende gulvbelægning kan løse mange akustikproblemer. 

Trinlydsdæmpende gulve mindsker støjen

Forskellige gulve har forskellige lyddæmpende egenskaber. Hårde gulve som fx stengulve og klinker medfører naturligt høje lydniveauer. Træ- og laminatgulve er gode som trinlydsdæmpere, men de kan medføre trommelyd, som er den lyd, der opstår i rummet, når man går på gulvet. 

Hårde og bløde belægninger med akustikbagside kan give en trinlydsdæmpning på over 20 dB, og derudover giver tæpper en enestående dæmpning af efterklangstiden sammenlignet med andre typer gulvbelægning. 

Tarkett har et stort udbud af gulve med lyddæmpende egenskaber til forskellige anvendelsesområder. Et eksempel er iD Click Ultimate – et LVT-vinylgulv i planke- og fliseformat med en indbygget akustikbagside, som giver en trinlydsdæmpning på 19 dB. Dermed kræves der ikke andet akustikunderlag, hvilket mindsker både installationstiden og omkostningerne. 

Tæpper absorberer lyd

Alle tæpper absorberer lyd. Grundprincippet er, at jo kraftigere luv, jo bedre akustik. En endnu bedre lydabsorbering får du med tilvalget DESSO SoundMaster®.

DESSO SoundMaster® er en akustikbagside, hvoraf 80 % består af genanvendte PET-flasker. SoundMaster® fås i to udgaver og kan monteres som tilvalg på de fleste, men ikke alle, DESSO-produkter. Nogle gulve kan få synlige sømme med SoundMaster®. Højden på luven er afgørende for, om gulvet passer med SoundMaster. En kort luv gør det sværere at påføre en ekstra akustikbagside, uden at det kan ses.

Forskellige typer af støj

En lyddæmpende gulvbelægning kan løse mange lydproblemer og mindske forskellige typer af støj på arbejdspladsen som f.eks.: 

Trinlyd
Trinlyd er støj, der kommer fra etagen ovenover eller fra nabolokalet via såkaldt flangetransmission. For at måle trinlydsniveauet anvender man en international standardiseret metode, hvor man placerer en trinlydsmaskine i et rum og måler lydniveauet i rummet nedenunder. Trinlydsdæmpningen er forskellen mellem de målte lydniveauer. Der findes bestemmelser for de højest tilladte niveauer for trinlyd. Til måling af trinlyd anvendes EN/ISO 717-2. 

Kort information om trinstøj

Trommelyd
Lyden fra et gulv, når vi går på det, kaldes for trommelyd. Vi kender det f.eks. fra lange gange, hvor der kan opstå betydelig støj ved gang. Trommelyde er tydeligst på lette, svømmende, hårde gulvtyper, som f.eks. træ og laminatgulve, som kan forringe rummets akustik. Løstliggende, svømmende gulve, som er lagt på et lyddæmpende underlag, reducerer trinlydsstøjen, men vil have den modsatte effekt i forhold til trommelyd. Man risikerer derfor at gøre trommelyden værre, når man reducerer trinlyden. Bygningsreglementet (BR18) opstiller en række krav til trommelyd alt efter rummets funktion. Trommelydsniveauet måles normalt efter NF S31-074. For fx Linoleum Acoustic xf2TM 19 dB har et lydniveau indeks på Ln,e,w 65 dB. 

Kort information om trommelyd

Luftlydisolation 
Luftlydsisolationen er et udtryk for, i hvilken grad luftlyden, fra f.eks. musik, højtaler eller samtale, overføres fra et rum til et andet. Luftlyd overføres både direkte gennem rumadskillende væg- eller etageadskillelser, gennem tilstødende konstruktioner og gennem eventuelle utætheder. I Bygningsreglementet stilles der krav til luftlydsisolationen alt efter lydklasse. Gulvbelægningen giver oftest ingen forøgelse af luftlydsisolationen.   

Efterklang
Efterklangstiden er et udtryk for, hvor hurtigt lyden i et rum dør ud. Fladerne i rummet kaster lyden tilbage. Jo kortere efterklangstid, jo mere behagelige vil rummene ofte være at opholde sig i. Efterklangstiden afhænger af rummets lydabsorberende overflader og rummets størrelse. Det er vanskeligt at beregne efterklangstiden for gulve, men et vinyl- eller linoleumsgulv med skumbagside giver en noget kortere efterklangstid end et tilsvarende gulv uden skumbagside. Linoleum med akustikbagside har en absorptionskoefficient på  αw = 0.1. Den bedste reduktion efterklangen opnås med tæpper.

Krav fra Bygningsreglementet

Bygningsreglementet (BR18) stiller krav om, at der bør opstilles projektspecifikke bestemmelser for det akustiske indeklima. Bygningsreglementet giver nogle forslag til projekteringsværdierne for luftlydisolation mellem rum og trinlydsniveauet. Inden for f.eks. sundhedssektoren er de akustiske krav opdelt efter forskellige områder som lokaler, hvor patienter sover og hviler sig, og rum til undersøgelse og behandling. Der er særlige krav til lyddæmpning til andre områder som kantiner, installationsrum mv.

SBI-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger opstiller en række byggetekniske løsninger for lydisolering mellem bygninger. 
DS 490 Lydklassifikation af boliger definerer de specifikke kriterier lydklasser (A til F), som fremgår af Bygningsreglementet.

Anbefalede kollektioner

Hospitalsmiljø med god akustik og et behageligt indeklima
Akustik | Hospital

Valg af det rette gulv kan reducere støjniveauet og forbedre arbejds- og sundhedsmiljøet for personale og patienter.

Akustik | Plejehjem
Akustik | Plejehjem

Høje lyde er forstyrrende og mindsker trivslen. Men der findes løsninger, der forbedrer både arbejds- og hjemmemiljøet ved at dæmpe støj. En af dem er valget af gulv.