Akustik

Akustik

Akustik

Problemer med højt støjniveau på arbejdspladsen får mere og mere opmærksomhed i medierne. Men der findes løsninger på støj!

Hvis du vælger det rigtige gulv, kan du reducere støjen og dermed mindske risikoen for høreskader. Samtidig forbedres forholdene for aktiviteterne generelt.

Bygningsreglementet BR10 stiller krav om at der i hvert tilfælde, bør opstilles projekt specifikke lydbestemmelser for det akustiske indeklima. Bygningsreglementet giver dog nogle forslag til projekteringsværdierne for luftlydisolation mellem rum og trinstøjniveauet. SBI-anvisning 230 opstiller en række projekteringsforslag.

Inden for sundhedssektoren er de akustiske krav opdelt efter forskellige områder: lokaler hvor patienter sover og hviler sig,rum til undersøgelse og behandling. Der er særlige krav til lyddæmpning til andre områder som kantiner, installationsrum mv.

Eksempel på forskellige typer af lyd:

Trinstøj
Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenforliggende etage eller via horisontal transmission fra nabolokalet. Der findes bestemmelser for de højest tilladte niveauer for trinstøj.

Rumstøj
Støj, der dannes i det rum, man befinder sig i. Rumstøjen afhænger af en række forskellige faktorer og Bygningsreglementet (BR10) opstiller en række krav til rumstøjen alt efter rummets funktion.

Efterklangstid
Det er vanskeligt at beregne efterklangstiden for gulve, men et vinylgulv med skumbagside giver en noget kortere efterklangstid end et tilsvarende gulv uden skumbagside. Den bedste dæmpning opnås med tæpper.

Akustik

Projekteringsforslag iht. SBI-anvisning 230, kapitel 6.4.3:
- Luftlydisolation: Mellem dersøgelsesrum, behandlingsrum m.m. ≥ 44 dB og mellem sengestuer ≥ 48 dB
- Trinstøjsniveau i sengestuer, undersøgelsesrum,behandlingsrum m.m. Fra gulve i andre rum ≤ 58 dB.
- Efterklangstiden: I sengestuer <0,8s,Undersøgelsesrum, behandlingsrum m.v. <0,6s

Lydreguleringen skal i øvrigt begrænse gener fra støj og bør sikre en god taleforståelighedog en behagelig akustik i indeklimaet. Bygningsreglementet henviser til svensk standard SS 25268 – 2007 som opstiller en række forslag til projekteringsværdier for lydregulering.

Eksempler på støjdæmpningsdata (dB)    
  Rumstøj Trinstøj

Trægulve
14 mm trægulv på 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II
14 mm trægulv nedlimet


-14
-9

17
14
Linoleumsgulv
Akustik 3,8 mm

13

18
Homogene vinylgulve
iQ Granit Akustik
iQ Optima Akustik

14
13

15
17
Heterogen vinylgulve
Acczent Akustik

13

19
Sportsgulve
Omnisports Reference (punktelastiske gulv)
Omnisports Excel (punktelastiske gulv)
Multiflex M (overlfadeelastiske gulv)

15
16
-8

21
24
20