Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart

Tarkett ReStart®

Genanvendelse af vinyl, linoleum og tæppefliser

Cirkulær økonomi i praksis

Hos Tarkett er vi overbeviste om, at cirkulær økonomi er den rigtige strategi for at spare på jordens ressourcer, mindske mængden af affald og hjælpe med at bremse den globale opvarmning. 

Derfor investerer  vi mange ressourcer i at udvikle genanvendelige produkter og teknikker til at identificere, indsamle og bearbejde installationsspild og gamle gulve, så vi kan genanvende materialet som råvare i nye gulve. Bæredygtighedschef i Tarkett, Dag Duberg, fortæller om miljøfordelene:

I 2020 indsamlede vi godt 600 tons gamle gulve og installationsspild i Norden. Af det genanvendte materiale kunne vi producere, hvad der svarer til 130.000 m2 nyt gulv. For hvert ton materiale, der genanvendes, sparer vi miljøet for ca. 3,5 ton CO2.

Hvornår kan man tale om genanvendelse?

Genanvendelse handler ikke kun om tekniske løsninger – hele kæden fra byggeri til genanvendelse skal fungere. Det er med andre ord ikke nok, at et produkt kan genanvendes rent teknisk, hvis der mangler et system til at hjælpe dig som kunde med at indsamle og transportere materialet til et anlæg, hvor det kan genanvendes. Så kan man ikke tale om reel genanvendelse. 

Vi mener heller ikke, at man kan kalde det for genanvendelse, hvis man indsamler materialet for derefter at sende det til forbrænding eller deponering.

Når vi hos Tarkett taler om, at et produkt kan "genanvendes", betyder det derfor, at vi har:

 • en fungerende logistik til at indsamle og transportere materialet fra kunde/projekt til genanvendelsesanlæg.
 • et anlæg med kapacitet og teknik til at behandle materialet, så det kan anvendes som råvare til nye produkter.

Vi angiver også, om genanvendelsen kun gælder installationsspild eller hele gulvet efter udrivning.

Denne måde at betragte "genanvendelse" på følger definitionen i ISO 14021 og danner grundlaget for vores ReStart-program.

Hvordan fungerer ReStart?

Gennem vores ReStart-program indsamler vi installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve – helt uden omkostninger for dig som kunde. Lars Ebbesen fra Næsbjerg Gulve fortæller om programmet:

Vi har valgt at indsamle installationsspild, fordi vi gerne vil være med til at gøre en forskel for miljøet. Det giver mening, at Tarkett genanvender det i stedet for, at det ender på forbrændingen. Det er stadig nyt for os at benytte ReStart-programmet, men indtil videre har det været nemt. Tarkett har leveret big bag til indsamlingen og står også for afhentningen, når den engang er fuld. Vi forventer at indsamle installationsspild fra flere projekter fremover og ser en god værdi i at kunne vise vores kunder, at vi har miljøarbejdet med i dagligdagen.

I Danmark omfatter ReStart-programmet følgende produkter:

 • Boligvinyl fra Tarkett (installationsspild).
 • LVT-designvinyl fra Tarkett (installationsspild).
 • Homogene vinylgulve fra Tarkett (installationsspild og gamle gulve, produceret fra 2011 og frem, iQ Natural dog fra 2009).
 • Linoleumsgulve fra Tarkett (installationsspild og gamle gulve).
 • Tæppefliser fra alle producenter (gamle tæppefliser af løkkevarer med PA6-garn).
 • Excellence Genius-gulve (gamle, løslagte gulve).
 • iD Square-gulve (gamle løslagte/tapede gulve, produceret fra 2015 og frem).

Herunder finder du mere information om, hvordan ReStart-programmet for de enkelte produkter fungerer.

Genanvendelse af vinylgulve

Genanvendelse af homogene vinylgulve

Gamle vinylgulve er en meget stor potentiel råvareressource. Det svenske Miljøinstitut IVL vurderer, at der i dag findes næsten 150 millioner kvadratmeter vinylgulve i bygninger rundt om i Sverige. Det svarer til godt 350.000 tons potentielle råvarer, hvilket ville betyde en CO2-besparelse på omkring en million tons, hvis de blev genanvendt.

Tarkett har udviklet en unik teknik, som betyder, at materialer fra gamle, homogene vinylgulve, som i dag hovedsageligt anvendes i offentlige miljøer, kan genanvendes som råvare til nye gulve.

Vi har genanvendt installationsspild fra vinylgulve siden 1996. I 2020 indsamlede vi over 660 tons i Norden, hvoraf ca. 560 tons var Tarkett-produkter. Af det indsamlede materiale kunne vi udvinde nye råvarer og fremstille, hvad der svarede til 115.000 mnye Tarkett-gulve.

Genanvendelse af heterogene vinylgulve

Excellence Genius er et ftalatfrit, heterogent vinylgulv fra Tarkett, som er specielt udviklet til genanvendelse. Da produktet er løslagt, er det ikke nødvendigt med en proces for at fjerne lim eller spartel. Excellence Genius er let at identificere takket være et mønster på gulvets bagside.

iD Square er LVT-vinylgulve i flise- og plankeformat, som oftes løslægges med tape eller såkaldt slip-lim. De har været ftalatfrie siden 2015, og derfor giver vi nu muligheden for at genanvende denne produkttype.

Genanvendelse af LVT-vinylgulve

Vi er de første i Norden til at genanvende klikgulve af vinyl, også kaldet LVT-gulve. Det genanvendte materiale anvendes som bagsider til ny LVT. Ifølge Tarketts beregninger mindskes udledningen med ca. 21,2 kg CO2 ekv pr. kvadratmeter, som genanavendes (svarende til ca. 2,6 kg CO2/kg gulv).

Genanvendelse af tæppefliser

Takket være ny teknik, som er udviklet af Tarkett i tæt samarbejde med Aquafil, åbnes muligheden for genanvendelse af op mod halvdelen af de ca. 700.000 m2 tæppefliser, der hvert år lægges i Danmark. Det nye ReStart-program for tæppefliser betyder en potentiel klimabesparelse på ca. 2.000 tons CO2 årligt.

Genanvendelse af linoleum

Nu bliver vi de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationsspild fra linoleumsgulve for at anvende det som råvare i produktionen af nye gulve. For hvert kg instllationsspild, vi kan genanvende, reducerer vi CO2-udslippet med ca. 3 kg. Indsamlingen sker som en del af Tarketts ReStart®-program og gælder Tarketts linoleumsgulve.

Genanvendt materiale i produkter

 • Overskydende materiale,  spild og defekte produkter findeles og genanvendes.
 • TarkoDry –  et  underlag, som anvendes til tætning under keramiske fliser i vådrum – består af ca. 85 % genanvendt materiale.
 • På vores tæppeflisefabrik i Holland har vi i flere år genanvendt gamle tæppefliser i vores eget genanvendelsesanlæg. På vores EcoBase-produkter kan vi genanvende både bagsiden og garnet.
 • Produktionsspild fra vores linoleum med akustikbagside bliver til råmaterialer til endebeskyttelse, som beskytter banerne under transport. 

Kontrolleret genanvendelse

Genanvendelse er godt, men ikke risikofrit. Det er vigtigt også at have omhyggelig kontrol med de genanvendte råvarer, så der ikke føres uønskede stoffer ind i kredsløbet igen. På grund af REACH-lovgivningen og Tarketts strenge krav til råvarers miljøegenskaber har vi omfattende rutiner for kontrol og analyse ved håndtering af genanvendte råvarer.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores ReStart-program og Tarketts arbejde med genanvendelse, er du velkommen til at kontakte din sælger hos Tarkett eller vores Kundeservice på telefon 43 90 60 11. 

Du kunne også være interesseret i:

Hvad er cirkulær økonomi, og hvorfor er det vigtigt?
Hvad er cirkulær økonomi?

Vi tror på en cirkulær økonomi, hvor produkterne har en lang levetid, kan repareres og vedligeholdes effektivt. Læs mere her om hvordan vi arbejder mod det.

Homogene vinylruller på Tarketts fabrik i Sverige
Genanvendelse af gamle vinylgulve

Tarkett har udviklet en ny teknik, som betyder, at gamle vinylgulve kan renses for lim og spartelrester og genanvendes som råvare i fremstillingen af nye gulve.

Tarkett lancerer indsamlingsprogram til genanvendelse af tæppefliser
Genanvendelse af gamle tæppefliser

Takket være ny teknologi, der er udviklet af Tarkett i tæt samarbejde med Aquafil, åbnes muligheden for genanvendelse af op mod halvdelen af de ca. 700.000 m2 tæppefliser, der hvert år lægges i Danmar

genanvendelse af linoleumsgulv
Genanvendelse af gamle linoleumsgulve

Tarkett er de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationspild fra linoleumsgulve for at anvende det som råvare i produktionen af nye gulve.

genanvendelse af linoleumsgulv
Genanvendelse af installationsspild fra linoleum

Nu bliver vi de første i Norden til at indsamle både gamle linoleumsgulve og installationsspild fra linoleumsgulve, der kan anvendes som råvare ved produktion af nye gulve.

Granulat, som skal blive til nye gulve
Genanvendelse af installationsspild fra vinylgulve

De omkring 10 % installationsspild, der opstår, når du lægger et vinylgulv, kan genanvendes til nye gulve i stedet for at ende som affald. Læs mere om, hvordan du kan gøre en forskel for miljøet.