Samarbejde

Samarbejde

Samarbejde

Som en af verdens største producenter af gulve har vi et særligt ansvar for, at vores virksomhed drives på en langsigtet og bæredygtig måde. Og der er masser af udfordringer: Hvordan bremser vi vores bidrag til den globale opvarmning? Hvordan kan vi køre vores produktion uden at påvirke miljøet negativt og uden at udpine jordens ressourcer? I et større perspektiv handler det naturligvis ikke kun om Tarkett, men om hele vores samfund, hvordan vi alle agerer, forbruger og vælger, og hvordan det påvirker vores langsigtede overlevelse på denne planet.

Tarkett ønsker at handle rigtigt og ansvarsfuldt – men vi kan ikke gøre det alene. Vi er overbevist om, at samarbejde med kunder, leverandører, forskere, myndigheder og organisationer er absolut nødvendigt. Derfor arbejder vi for og opmuntrer til samarbejde med alle aktører i hele forsyningskæden, så vi sammen kan tage fat på de globale udfordringer, vi står overfor.

Gennemsigtighed

Samarbejde kræver åbenhed og ærlighed. Vi tror på gennemsigtighed og viser dette ved:

  • at fremlægge vores produkters indhold, oprindelse, emissioner og produktionsdata i form af eBVD på vores hjemmeside.
  • at publicere en omfattende CSR-rapport CSR-rapport en gang om året, som kontrolleres af en tredjepart
  • at kommunikere og gerne dele vores bæredygtighedsmål med hensyn til både miljø, økonomi og sociale spørgsmål

Branchesamarbejde

Et konkret eksempel på samarbejde er GBR Golvåtervinning, der er gulvbranchens system til indsamling af installationsspild fra vinylgulve. Gulvlæggere fra hele Sverige indsamler spildstykker, som bliver til overs efter gulvlægning, og sender materialet til Tarketts genanvendelsesanlæg i Ronneby, hvor det bliver sorteret og behandlet. Systemet drives af brancheorganisationen GBR og administreres af Tarkett, men alle vinylgulvsproducenter, der er medlemmer af GBR, er velkomne til at deltage. I 2017 indsamlede systemet 325 ton spildmateriale, men der er potentiale for at mangedoble dette tal. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpes ad med at øge indsamlingen.

Hjælp fra eksperter

Tarkett samarbejder med eksperter inden for uddannelse, pleje af demensramte og sundhedspleje for bedre at forstå, hvordan farver og mønstre kan bruges til at øge trivslen på skoler og i plejemiljøer.

Certificeringer og mærkninger

Vi er i løbende og tæt dialog med miljømærknings- og miljøvurderingsinstitutter. Mange af vores produkter er vurderet eller certificeret af internationale og lokale miljøsystemer, bl.a. Basta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Cradle to Cradle, Svanen og Astma og allergiforbundet. Læs mere om vores certificeringe.

Internationalt og lokalt engagement

Vi samarbejder med globale organisationer, som er med til at fremme en cirkulær økonomi og ansvarsfuld drift. Tarkett deltager i World Economic Forum, vi er medlemmer af Ellen Mac Arthur Foundations CE 100 og har siden 2010 påtaget os at følge FN's Global Compacts-retningslinjer for ansvarsfuld drift.

På nationalt niveau deltager vi i flere forskellige udviklingsprojekter og samarbejdsforummer inden for bæredygtighed, bl.a.

Du kunne også være interesseret i:

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”.
Genanvendt

Hos Tarkett taler vi ikke længere om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”.

Genanvendelse af gulve - Tarkett ReStart
Tarkett ReStart®

Tarketts ReStart-program er cirkulær økonomi i praksis. Vi indsamler installationsspild og gamle gulve i hele landet og transporterer det til vores anlæg, hvor det genanvendes som råvare i nye gulve.